Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podujatia

Workshopy pre učiteľov NJ: Literatúra ׀ Obraz ׀ Hudba vo výučbe nemeckého jazyka

Dr. Schörkhuber
doc. Kolečáni Lenčová
doc. Mikulášová

Dňa workshopy 29. mája 2023  sme v rámci projektu Chcem (sa) učiť nemčinu a vďaka podpore  Nadácie Volkswagen Slovakia zorganizovali pre učiteľky a učiteľov nemeckého jazyka workshopy k nasledovným témam:

Literarische Darstellung der Krankheit des Vergessens im didaktischen Kontext ׀ doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

Visuelle Kompetenz im Deutschunterricht entwickeln ׀ doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Musik im DaF-Unterricht ׀ Mag. Dr. Franz Schörkhuber.

Workshopy sa uskutočnili prezenčne na PdF UK a mali pozitívnu spätnú väzbu:

„Dostala som konkrétne tipy, čo použiť pri hodinách, čo si naozaj veľmi cením. Na druhej strane ma vypočuté motivuje rozmýšľať, ako inak, ako ďalej pracovať s literatúrou/ obrázkami vo výučbe - a k tomu som dostala aj konkrétne tipy pre ďalšie štúdium literatúry.“

„Mimoriadne užitočne a príjemne strávené popoludnie s inšpiratívnymi ľuďmi a podnetnými prezentáciami.“

„Všetky tri témy sú veľmi zaujímavé a aktuálne. Stále je možnosť naučiť sa nové a objaviť staronové/zabudnuté aktivity a príklady dobrej praxe;-)“.

Workshop pre študentov KNJL: 2053 Deutschland, Slowakei und Europa – Eine Vision für die Zukunft (?)_apríl 2023

Maximilian Rößler
Kay Zeisberg

Vďaka spolupráci s Inštitútom pre zahraničné vzťahy (ifa) a Karpatonemeckým spolkom (v zastúpení kultúrneho manažéra Maximiliana Rößlera) mali naši/e študenti/ky možnosť zúčastniť sa workshopu s názvom "2053 Deutschland, Slowakei und Europa – Eine Vision für die Zukunft (?)". Workshop sa konal 3. 4. 2023 a viedol ho nemecký hudobný publicista, divadelný dramaturg a spisovateľ Kay Zeisberg, ktorý študentom/kám priblížil formu a štruktúru eseje ako voľného formátu. Následne môžu študenti/ky napísať esej k danej téme. Autori/ky troch najlepších textov získajú štipendium na jazykový kurz v Goetheho inštitúte. Vybraté eseje budú uverejnené v časopise Karpattenblatt.

Podujatie ku Dňu učiteľov: Deutschlehrer*innentag – Tag der Kreativität und Vielfalt_marec 2023

prednáška doc. Mikulášovej

Ku Dňu učiteľov a učiteliek 28. 3. 2023 sme v rámci projektu projektu Chcem (sa) učiť nemčinu spolu s našimi projektovými partnermi (Goethe-Institut Bratislava, Filozofická fakulta UK) s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia pripravili podujatie s názvom „Deutschlehrer*innentag – Tag der Kreativität und Vielfalt“, ktoré bolo určené tak pre učiteľky a učiteľov nemčiny z praxe, ako aj pre súčasné študentky a študentov učiteľstva. V rámci programu v doobedňajších hodinách prebehli v priestoroch Goetheho inštitútu prednášky, ktoré viedli aj členovia Katedry nemeckého jazyka a literatúry doc. MikulášováDr. Mikuláš. Poobede sa uskutočnili workshopy k rôznym témam. Názvy a anotácie prednášok a workshopov nájdete v PROGRAME.  Viac informácií o podujatí nájdete TU

Návšteva stredoškolákov na našej katedre v rámci projektu Mini-Erasmus_marec 2023

Na základe vysokého záujmu zo stredných škôl sa naša fakulta rozhodla zapojiť od 27. 3. do 29. 3. 2023 aj do jarného Mini-Erasmu. V spolupráci s organizátorom Future Generation Europe strávili vybratí stredoškoláci z celého Slovenska 3 dni na fakulte, na ktorej by chceli študovať. Na Katedre nemeckého jazyka a literatúry sme pre nich pripravili zážitkový workshop na stanovištiach s názvom „Deutsch studieren? Aber ja!“. Stredoškoláci nazreli do jazykovedných disciplín, zoznámili sa s niektorými literárnymi dielami z literatúry nemecky hovoriacich krajín a v rámci didaktiky si osvojili niekoľko metód, ako sa dá efektívne učiť nemecký jazyk.

prednáška PhDr. Jiří Hasila, Ph.D.: Výuka češtiny pro cizince na českých vysokých školách

2. 12. 2022 sa uskutočnila prednáška PhDr. Jiří Hasila, Ph.D.: Výuka češtiny pro cizince na českých vysokých školách (cíle výuky a potřeby zahraničních studentů různých oborů). Organizátorom bol Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty a Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách.

POZVÁNKA

Workshop: Die "Neue Rechte" & Social Media

30. novembra 2022 navštívil našu katedru Maximilian Rößler - kultúrny manažér Inštitútu pre zahraničné kultúrne vzťahy (ifa) Karpatskonemeckého spolku, ktorý pripravil pre študentov workshop s názvom: Die "Neue Rechte" & Social Media.

Stredoškoláci na Katedre nemeckého jazyka a literatúry v rámci projektu Mini-Erasmus_november 2022

Feedback od stredoškolákov

V novembri 2022 navštívili stredoškoláci a stredoškoláčky v rámci projektu Mini-Erasmus PdF UK. Študenti KNJL pre nich pripravili zaujímavý workshop s názvom: Deutsch studieren? Aber ja! – lingvistika, literatúra a didaktika zážitkovo na stanovištiach.  

konferencia Aktuálne výzvy vo výučbe cudzích jazykov na vysokých školách

17. 6. 2022  sa uskutočnila konferencia Aktuálne výzvy vo výučbe cudzích jazykov na vysokých školách v priestore MS Teams. Konferenciu organizovali Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty a Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách.

POZVÁNKA

Novembrové webináre pre študentov SŠ

V novembri 2020 sme s podporou projektu Nadácie Volkswagen Slovakia Chcem (sa) učiť nemčinu organizovali tri webináre, ktorých sa zúčastnili  študenti stredných škôl z celého Slovenska.

Viac informácií o webinároch a projekte

Interaktívny webinár pre študentov SŠ #poďnaslovíčko

Webinár s názvom #poďnaslovíčko sme organizovali v dňoch 24. júna 2020 a 25. júna 2020 a zúčastnili sa ho študenti stredných škôl z celého Slovenska, ktorí mali záujem o nemecký jazyk a chceli si kreatívnym spôsobom precvičiť slovnú zásobu.

Webinár bol realizovaný s podporou projektu Nadácie Volkswagen Slovakia Chcem (sa) učiť nemčinu.

Viac informácií o webinári a projekte

Medzinárodná konferencia "Výskum kolokácií a kolokačná didaktika"

Otvorenie konferencie: prof. Vajičková

11. októbra 2019 sme na KNJL zorganizovali medzinárodnú konferenciu s názvom Výskum kolokácií a kolokačná didaktika. Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo vyučovaní cudzieho jazyka.

Viac informácií na stránkach konferencie.

Prednáška: Dr. Hartmann opäť na KNJL

Dňa 29. 4. 2019 na Katedre nemeckého jazyka a literatúry opäť prednášal bývalý veľvyslanec SRN Dr. Axel Hartmann.

Pozvánka:

DR. AXEL HARTMANN

30 Jahre Mauerfall - eine Bestandsaufnahme

2019 jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 30. Mal. Was wurde erreicht? Woran müssen wir noch arbeiten? Dr. Axel Hartmann gibt einen Überblick über die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im wiedervereinigten Deutschland der letzten 30 Jahre und beleuchtet sie kritisch: Erfolge, aber vielleicht auch begangene Fehler, und neue Herausforderungen.

Wann?     Mo, 29.04.2019 um 13:30 Uhr

Wo?         UNIVERZITA KOMENSKEHO, Pedagogicka Fakulta, Moskovská 3, Raum 118

Prednáška bývalého veľvyslanca SRN Dr. Hartmanna

Dr. Hartmann

Dňa 16. apríla 2018 sa na Katedre nemeckého jazyka a literatúry Ústavu filologických štúdií PdF UK uskutočnila prednáška s pánom Dr. Axelom Hartmannom, bývalým veľvyslancom SRN v Bratislave, na tému „Nemecko po zjednotení (1990) – politické, hospodárske a spoločenské zmeny“. Študenti sa dozvedeli o udalostiach z pohľadu osobnosti, ktorá sa priamo zúčastnila písania dejín. Téma študentov veľmi upútala a vyvolala zaujímavú diskusiu. Študenti kládli otázky z oblasti hospodárstva a školstva. Najviac ich zaujal vzdelávací systém v Nemecku a zaujímali sa o to, v akom odbore je najväčší dopyt po pracovných silách. Náš hosť následne vyjadril ľútosť nad zníženým záujmom o nemecký jazyk na slovenských školách, čo je v protiklade s dobrými slovensko-nemeckými hospodárskymi vzťahmi. Tešíme sa, že sa nášmu hosťovi u nás páčilo a že má záujem u nás prednášať aj v budúcnosti.

Mgr. Anna Fábová, doktorandka KNJL ÚFŠ

Pozvánka

Fotogaléria

Dr. Hartmann
Publikum

Prednáška prof. Ernsta z Univerzity vo Viedni

Prof. Ernst

Dňa 5. decembra 2017 na katedre prednášal Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Ernst z Univerzity vo Viedni. Študenti sa tak mali možnosť oboznámiť s témou rakúskej nemčiny počas druhej svetovej vojny.

Fotogaléria

Prof. Ernst
publikum
publikum
Prof. Ernst a prof. Vajičková

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka 8. 11. 2017

Dňa 8. novembra 2017 sme v rámci projektu KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium organizovali workshop pre učiteľov s názvom Kolokácie vo vyučovaní nemeckého jazyka.

Pozvánka

Prednášky Dr. phil. Heidrun Markert

V dňoch 28. - 29. septembra 2017 sa na Katedre nemeckého jazyka a literatúry konala séria prednášok Dr. phil. Heidrun Markert (Humboldtova univerzita v Berlíne).


Pozvánka

Prezentácia knižných výstupov z projektov KNJL

Dňa 31. mája 2017 o 13h sa uskutočnila prezentácia knižných výstupov z projektov Katedry nemeckého jazyka a literatúry.

Pozvánka

Fotogaléria

prof. Vajičková
doc. Lenčová, prof. Vajičková, prof. Ďurčo, Dr. Mikuláš
Dr. Mikuláš
Prítomní pracovníci

Literarische Lesung: Elisabeth Steinkellner

Dňa 2. mája 2017 Katedru nemeckého jazyka navštívila autorka kníh pre deti a mládež Elisabeth Steinkellner z Rakúska, ktorá čítala zo svojej knihy DIE NACHT, DER FALTER UND ICH. Podujatie organizovala a moderovala Dr. Carola Heinrich.

Fotogaléria

Dr. Heinrich a E. Steinkellner
Diskusia
Publikum
 

Workshop Theaterpädagogik

Dňa 25. 4. 2017 Dr. Heinrich zorganizovala workshop Theaterpädagogik, ktorý viedol Dr. Thomas Stiglbrunner z Österreich Institut v Bratislave. Workshopu sa zúčastnili študenti magisterského stupňa štúdia na KNJL.

Pozvánka

Kolloquium zur Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik

15. - 16. októbra 2015 sa na Katedre nemeckého jazyka PdF UK konalo medzinárodné Kolloquium zur Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik, ktorého sa zúčastnili poprední odborníci z oblasti výskumu ustálených slovných spojení.

Program

Fotogaléria z kolokvia

Úvodný prejav prof. Vajičková
Mgr. Monika Šajánková, PhD., prof. PhDr. Iva Kratochvílová Zündorf, PhD.
Mag. Dr. Christine Konecny, Dr. Zita Hollós
Účastníci
prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.
Pohľad do publika
prof. PhDr. Iva Kratochvílová Zündorf, PhD.
doc. PhDr. Ivica Lenčová, PhD.
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
red. Prof. Dr. Vida Jesenšek
Publikum
Diskusia
PhDr. Gabriela Orsólya, Mgr. Nikoleta Olexová
Mag. Dr. Christine Konecny
Mag. Dr. Christine Konecny
doc. Dr. Brigita Kacjan
Dr. Zita Hollós
Dr. Zita Hollós
Mgr. Monika Šajánková, PhD.
PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., Mgr. Simona Dujková, PhD.
PaedDr. Peter Gergel
 

Slávnostné zasadnutie katedry

Dňa 4. 3. 2015 sa konalo slávnostné zasadnutie Katedry nemeckého jazyka a literatúry Ústavu filologických štúdií PdF UK v Bratislave. Hlavným bodom programu bolo odovzdanie zborníka, ktorý nesie titul „Auf dem Weg zu Texten und Kontexten“ (Na ceste k textom a kontextom) prof. PhDr. Ivanovi Cvrkalovi, CSc.

Prednáška: prof. Ďurčo

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 13. 11. 2014 na KNJL konala prednáška Najnovšie metódy lingvistického výskumu, v ktorej prof. Ďurčo predstavil metódy korpusovej lingvistiky.

Knižná prezentácia: Dr. Mikuláš

27. 5. 2014 sa konala knižná prezentácie publikácie: Roman Mikuláš - Literatur als Kommunikationssystem, Systematische Betrachtungen

 


 

 

Organizácia a spoluorganizácia konferencií

Usporiadanie konferencie: Tendenzen in der slowakischen Germanistik nach der Wende: 8.2.2010

IX. Medzinárodná konferencia SUNG:  Schulreform im Fremdsprachenunterricht in der Slowakei, „Deutsch lernen – Deutsch studieren – Deutsch lehren“: 11. - 13. 9. 2008, Bratislava


V spolupráci s Katedrou anglického jazyka usporiadala katedra niekoľko konferencií s medzinárodnou účasťou:

”Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl”: 29. - 30. 4. 2002, Čilistov


"Jazyk a komunikácia: Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí": 19. - 20. 5. 2005, Bratislava

 
Katedra usporiadala v r. 2002 Medzinárodné lingvistické dni v Bratislave v rámci 11. výročného zasadnutia Medzinárodnej spoločnosti pre jazyk a jazyky (GESUS) v čase 4.-6. 2. 2002.