Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Vedúca katedry:doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
Riaditeľka Ústavu filologických štúdií:prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Tajomník katedry:PaedDr. Peter Gergel, PhD.
Katedrový koordinátor AiS2:PaedDr. Peter Gergel, PhD.
Katedrový rozvrhár:PaedDr. Peter Gergel, PhD.
Katedrová koordinátorka externého štúdia:doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
Katedrová koordinátorka rozširujúceho štúdia:doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
Katedrová koordinátorka praxe:doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
Katedroví koordinátori ERASMUS+:PaedDr. Peter Gergel, PhD. (hlavný koordinátor)
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
Katedrový koordinátor ŠVOUČ:Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Študijná poradkyňa pre denné štúdium:Mgr. Zuzana Marková, PhD.

Študijná poradkyňa pre externé štúdium:Mgr. Zuzana Marková, PhD.

Webmaster katedry:Mgr. Zuzana Marková, PhD.

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 205
Miestnosť
S-310
Publikačná činnosť

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
sekretárka, sekretár
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Marková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 206
Miestnosť
S-311
Publikačná činnosť

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 205
Miestnosť
S-310
Publikačná činnosť

Mag. Peter Clar, Dr.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
lektor vysokej školy, univerzity

Dr. phil. Carola Heinrich

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Glesková

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
sekretárka, sekretár

Mgr. Ingrida Revajová

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Doktorand (1.dDCJL15/x, externý)