Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Vedúca katedry:doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
Riaditeľka Ústavu filologických štúdií:prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Tajomník katedry:PaedDr. Peter Gergel, PhD.
Katedrový koordinátor AiS2:PaedDr. Peter Gergel, PhD.
Katedrový rozvrhár:PaedDr. Peter Gergel, PhD.
Katedrová koordinátorka externého štúdia:doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
Katedrová koordinátorka rozširujúceho štúdia:doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
Katedrová koordinátorka praxe:doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
Katedroví koordinátori ERASMUS+:PaedDr. Peter Gergel, PhD. (hlavný koordinátor)
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
Katedrový koordinátor ŠVOUČ:Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Študijná poradkyňa pre denné štúdium:Mgr. Zuzana Marková, PhD.

Študijná poradkyňa pre externé štúdium:Mgr. Zuzana Marková, PhD.

Webmaster katedry:Mgr. Zuzana Marková, PhD.