Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONTAKT

KATEDRA HISTÓRIE

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ul. Šoltésovej č. 4

Bratislava 813 34

3. poschodie

 

Tel. č. (vrátnica): +421 2 9015 1400

<output>Tel. č. (vrátnica): +421 2 9015 1400</output>

 

 

<output>

KATEDRA HISTÓRIE

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ul. Šoltésovej č. 4

Bratislava 813 34

3. poschodie

</output>

<output>

KATEDRA HISTÓRIE

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ul. Šoltésovej č. 4

Bratislava 813 34

3. poschodie

 

Tel. č. (vrátnica): +421 2 9015 1400

</output>