Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Studies in Foreign Language Education

Editorky:

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

PhDr. Mária Kostelníková, PhD.

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Zborník vychádza 1x ročne a je zbierkou príspevkov v anglickom a nemeckom jazyku, v ktorých sa autori venujú rôznym aspektom aplikovanej lingvistiky, literárnym štúdiám, didaktike a kultúrnym štúdiám z multidisciplinárnej perspektívy.