Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Časopis Philologia

O časopise

Poslaním časopisu Philologia je najmä prezentácia výsledkov bádania v oblasti filologických vied, didaktiky jazykov a jazykovej politiky. Časopis prináša recenzie publikácií a správy zo života vedeckej komunity filológov na Slovensku a v zahraničí.
Uverejňujú sa v ňom príspevky napísané najmä v slovenskom, anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom, talianskom a českom jazyku, prípadne v ďalších jazykoch. Ich úroveň posudzujú najmä členovia vedeckej rady, ako aj odborníci z iných pracovísk.
V časopise sa publikujú len príspevky, ktoré sú formálne upravené podľa  pokynov pre autorov a posudzujú ich dvaja recenzenti.

Časopis Philologia je od júna 2020 zaradený v databáze ERIH PLUS.

 

Základné informácie

Vedecká a redakčná rada

Harmonogram vydávania

Call for Papers

Autorky a autori svoje príspevky odosielajú na adresu zostavovateľa daného čísla. Príspevky mimo tematického bloku sa doručujú hlavnej redaktorke doc. Mgr. Renáte Bojničanovej, PhD. (bojnicanova(at)fedu.uniba.sk).