Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOUČ

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ)

Informácie o ŠVOUČ na Katedre nemeckého jazyka a literatúry sa nachádzajú v zóne pre študentov.