Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne ponuky pre študentov

ENLIGHT Newsletter apríl 2024 - ponuka ENLIGHT kurzov

Milé študentky, milí študenti,

V mene oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT by sme Vás radi informovali o aktuálnej ponuke kurzov na zimný semester 2024/2025. Prihlásiť sa môžete na krátkodobé mobility (BIP), virtuálne kurzy alebo na letné školy. Prihlasovanie prebieha do 15.4.2024. Väčšina kurzov je financovaných zo zdrojov Erasmus+.

Kompletnú ponuku a všetky potrebné informácie nájdete v našom aprílovom newslettri na odkaze https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Enlight/ENLIGHT_NEWSLETTER_april_24_studenti.pdf

Držíme Vám palce vo výberovom konaní a tešíme sa na Vás na ENLIGHT kurzoch!

Thomas More University of Applied Sciences in Belgium - Summer schools

Summer School of Health & Chemistry - Theme 2024: Diabetes

Explore the fascinating world of health and chemistry as we delve into the critical theme of Diabetes. 

This program welcomes students from all study fields to join a unique learning experience. 

Secure your spot by registering before the deadline on May 1, 2024.

Multidisciplinary Summer School - Theme 2024: Lowering Barriers for Minority Groups in Retail
Embark on a journey of multidisciplinary exploration focusing on breaking barriers for minority groups in the retail sector. Open to students from all study fields! 

Don't miss out - register by May 1, 2024, to be part of this experience.

Viac informácií na https://thomasmore.be/en/summer-schools 

  Fulbright Slovak Student Program

  Fulbright Slovak Student Program ponúka granty pre slovenských študentov v rámci doktorandského štúdia alebo nad rámec druhého stupňa štúdia na akreditovaných univerzitách po celých Spojených štátoch. 

  Informácie o Fulbrightovom programe a ďalších štipendijných programoch Fulbrightovej komisie nájdete na: https://www.fulbright.sk/going-to-the-us

  ENLIGHT kurzy na ZS 2024/2025

  Milá študentka, Milý študent,  

  Chcete v akademickom roku 2024/2025 zažiť ENLIGHT na vlastnej koži? Neváhajte a prihláste sa na jeden z mnohých kurzov! Spoznáte nové krajiny, prinesiete si kredity a získate cenné skúsenosti. V ponuke máme tzv. BIPy (časť kurzu prebieha online, časť fyzicky), ale aj online kurzy. Viac informácií o jednotlivých kurzoch nájdete na našom webe: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/kurzy-pre-studentov/

  UPOZORNENIE:

  1. Prihlásiť sa môžete len na 1 kurz (BIP alebo virtuálny kurz).

  2. Poriadne si prečítajte, či je kurz určený pre Váš stupeň štúdia (stupeň počas konania kurzu).

  3. Odporúčame, aby ste prediskutovali s fakultnou Erasmus+ koordinátorkou Mgr. Evou Faithovou, PhD., možnosti uznania kurzu na fakulte. 

   

  ENLIGHT BIPy

  1. Language for Environmental Future

  • vhodný pre študentstvo humanitných odborov, sociálnych vied, hosťujúca univerzita: Univerzita v Galway, úroveň: Mgr., PhD., 

  2. Fostering Critical Thinking Skills

  • vhodný pre študentstvo všetkých študijných odborov, hosťujúca univerzita: Univerzita Komenského, úroveň: Bc., Mgr. 

  3. Innovation Game 2024: A Summer School Applying Serious Game Design in Health Care and Education

  • vhodný pre študentstvo všetkých študijných odborov, hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale, úroveň: Bc.

  4. Global and Environmental Aspects of Neurohealth 2024

  • vhodný pre študentstvo všetkých študijných odborov, hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale, úroveň: Bc. 

  5. Digital Water for Sustainable Cities 2024

  • vhodný pre študentstvo všetkých študijných odborov, hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale, úroveň: Bc

  6. Environment, Health and Climate Change 2024

  • vhodný pre študentstvo všetkých študijných odborov, hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale, úroveň: Bc.

  7. Sustainable Cities: Visions and challenges 2024

  vhodný pre študentstvo všetkých študijných odborov, hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale, úroveň: Bc.

  8. The History of Small Nations in Modern Europe

  vhodný pre študentstvo humanitných odborov, hosťujúca univerzita: Univerzita v Galway, úroveň: Bc. (2. a 3. .ročník)

   

  Virtuálne kurzy 

  1. The deep History of Food - Putting Sustainability into Context

  • vhodný pre študentstvo humanitných odborov, hosťujúca univerzita: Univerzita v Berne, úroveň: Bc., Mgr., termín prihlásenia: 31.7.2024

  2. Migration, Health and Ethics in a Globalised World 2024

  • vhodný pre študentstvo všetkých študijných odborov, hosťujúca univerzita: Univerzita v Uppsale, úroveň: Bc., termín prihlásenia: 15.4.2024

   

  AKO SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ?

  Stačí, ak pošlete svoj motivačný list (max. 1 normostrana) a životopis (nezabudnite uviesť svoju fakultu, program, ktorý študujete, a ročník) v anglickom jazyku do 15.4.2024 na e-mailové adresy (poprosíme na obe): sara.pajdlhauserova@uniba.skenlight@uniba.sk. Ako predmet správy napíšte názov kurzu, o ktorý máte záujem. Dôležitou súčasťou výberových kritérií sú mimoriadne činnosti a aktivity nad rámec výučby, ktoré uvediete v životopise. Upozorňujeme, že v prípade veľkého počtu žiadostí môžeme navyše požadovať odporúčanie od katedry a priemer študijných výsledkov. 

  Jazykové predpoklady: anglický jazyk na úrovni B2

  Uzávierka prihlášok: 15.4.2024The deep History of Food - Putting Sustainability into Context: 31.7.2024

  Financovanie: Erasmus+ krátkodobá mobilita (79€/deň + cestovný grant). Virtuálne kurzy a kurzy, ktorých prezenčná časť sa koná na Univerzite Komenského, nie sú financované (ide o kurz Fostering Critical Thinking Skills).

  Kompletnú ponuku kurzov a viac informácií o jednotlivých kurzoch nájdete na: https://enlight-eu.org/index.php/students/courses. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje enlight@uniba.sk 

  Bulletin SAIA 3/2024

  Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400). 

  Bulletin SAIA 3/2024 si môžete prečítať/stiahnuť na:

  Témou čísla sú Národný štipendijný program SRvysokoškolské vzdelávanie v Španielsku a Taliansku.   

  V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch.

  Bulletin SAIA je vo formáte PDF (na prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – get.adobe.com/reader/). 

  Pozývame Vás na webinár: NŠP – štipendiá do celého sveta pre postdoktorandov - ako úspešne podať žiadosť?

  Uskutoční sa vo štvrtok 21. marca 2024 o 14:00 h

  link na pripojenie https://bit.ly/3uv3rXW

  ENLIGHT - ponuka letných škôl

  Milé študentstvo,

  v mene univerzitnej aliancie ENLIGHT by sme Ťa radi informovali o ponuke letných škôl na rok 2024. Využi túto jedinečnú šancu a vycestuj do Ríma alebo Tartu a okrem zážitkov a nových priateľstiev si prines domov aj vedomosti. Kompletnú ponuku letných škôl nájdeš na https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/letne-a-zimne-skoly/ 

  The World in Rome. Global perspectives on culture, politics, science & societySi študentom alebo študentkou humanitných vied, zaujímaš sa o interkultúrne záležitosti a láka ťa medzinárodná spolupráca? Prihlás sa na letnú školu, ktorá sa bude konať v talianskom Ríme od 7.7.2024 do 20.7.2024. Súčasťou programu sú zaujímavé prednášky, diskusie a exkurzie po meste. Poplatok za letnú školu je 350€ (vrátane ubytovania a vstupov). Termín podania prihlášky je 15.4.2024. Prihlasovanie prebieha cez online formulár, ktorý nájdeš na https://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/the-world-in-rome/application-form. Letná škola je určená pre študentstvo 2. a 3. ročníka na bakalárskom stupni štúdia a pre študentstvo na magisterskom stupni štúdia. Kompletné informácie o letnej škole nájdeš na https://enlight-eu.org/index.php/students/courses/1046-the-world-in-rome

  Letné školy na univerzite v Tartu
  Univerzita v Tartu organizuje 11 letných škôl, ktorých súčasťou môžeš byť aj Ty. V ponuke sú školy, ktoré sú zamerané na informatiku, semiotiku, medicínu a mnoho ďalšieho. Študentstvo ENLIGHT univerzít (vrátane teba) má možnosť získať štipendium (požiadaj si o ENLIGHT štipendium na https://ut.ee/en/content/enlight-scholarship). Termín podania prihlášky je 30.4.2024. Kompletné informácie o letných školách nájdeš na https://ut.ee/en/unitartu-summer-school

  Prajeme Ti veľa úspechov v LS 2024!

  Tím ENLIGHT UK

  Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2024/2025

  Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2024/2025.

  Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2024 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2024/2025. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

  Výsledky výberu budú zverejnené na našej webovej stránke (www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani), a to najneskôr do uplynutia 8 týždňov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou. Univerzitám budú postupne poskytnuté zoznamy štipendistov, adresované prorektorom pre zahraničie.

  Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku na odkaze nižšie. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

  Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

  Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

  V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu:

  Kristína Sallerová (nsp-sksaia.sk), uchádzači o štipendium do zahraničia;

  Ondrej Aradský (nsp-foreignsaia.sk), uchádzači zo zahraničia (vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník);

  Silvia Lipovská (nsp-foreign2saia.sk), uchádzači zo zahraničia (študent, doktorand).

  Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  31. októbra 2024, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2024/2025.

  Dávame do pozornosti, že pri príležitosti otvorenia výzvy budú organizované štyri webináre zamerané primárne na vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR. Tri webináre budú určené slovenským záujemcom a jeden pre zahraničných záujemcov, ktorý bude vedený v anglickom jazyku. 

  Rozpis webinárov je nasledovný:

  28. 2. 2024 o 14:00 NŠP - štipendiá do celého sveta pre študentov VŠ / ako úspešne podať žiadosť? – odkaz: https://bit.ly/4btBAb9;

  12. 3. 2024 o 14:00 NŠP - štipendiá do celého sveta pre doktorandov / ako úspešne podať žiadosť? – odkaz: https://bit.ly/42Cyiyq;

  21. 3. 2024 o 14:00 NŠP - štipendiá do celého sveta pre postdoktorandov / ako úspešne podať žiadosť? – odkaz: https://bit.ly/3uv3rXW;

  22. 3. 2024 o 13:00 Study & Research in Slovakia with the National Scholarship Programme. – odkaz:

  Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť letáky NŠP a grafický oznam o výzve a webinári v slovenskom a anglickom jazyku:

  https://saiaslovakia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ondrej_aradsky_saia_sk/EkRYBy4mn2dPicYaEhc-jW4Bfi2lX_TlyN8jEyRtEkcxSw?e=EsaKat

  CALL FOR SCHOLARSHIPS - INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2024

  Universidade da Coruña has published the CALL FOR SCHOLARSHIPS to attend the INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2024.

  The ISS 2024 will take place from 15th to 26th of July.

  These scholarships will cover tuition fees, accommodation, and meals in a university hall of residence (during ISS period -14th and 27th July included-). Travel expenses are under your own responsibility. 

  Please check the details on https://www.udc.es/es/iss/courses/call-for-scholarships-2024/

  Those students who do fulfill the requirements for these scholarships but, unfortunately, are not selected, may be beneficiaries of a discount.

  Take this opportunity and have a look at our wide variety of courses: https://www.udc.es/es/iss/2024-COURSES/

  Stáž v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

  Dávame do pozornosti možnosti stáže pre študentov a študentky slovenských vysokých škôl v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). 

  Aktuálne je otvorené výberové konanie pre stážistov s nástupom od 1. septembra 2024, do ktorého je možno podávať prihlášky do 15. apríla 2024.

  Stáž je určená študentom s ukončeným 1. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka a záujem o európsku politiku, programy a nástroje v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Okrem študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia je stáž vhodná aj pre absolventov. Pre získanie grantu Erasmus+ je potrebné stáž realizovať do 12 mesiacov od ukončenia štúdia.

  Stáž je 4-mesačná (1. september – 31. december 2024) a k dispozícii sú 1-2 pozície na tento akademický polrok. Stáž je takisto finančne odmeňovaná (Erasmus+ grant a príspevok CVTI SR) sumou vo výške približne 900€ mesačne.

  Podmienky stáže a všetky ďalšie potrebné informácie sú zverejnené na našej webovej stránke. K dispozícii sú aj materiály na stiahnutie.

  Akcia Rakúsko – Slovensko

  Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu.

  Zároveň by sme Vás radi informovali, že bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinároch SAIA:

  Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

  • Štipendiá Akcie pre študentov 2. stupňa VŠ na vypracovanie diplomovej práce (1 250 eur/mesiac),
  • Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov (1 250 eur/mesiac),
  • Výskumné štipendiá Akcie pre vedeckých a pedagogických pracovníkov do 10 rokov od ukončenia PhD. / nehabilitovaní (1 400 eur/mesiac),
  • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy - o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2024 môžu uchádzať študenti a doktorandi z humanitných vied a umenia: historické vedy a archeológia, filologické a literárne vedy, filozofické vedy, etika, religionistika a teologické vedy, vedy o umení a ostatné odbory humanitných vied (štipendium pokrýva kurzovné, ubytovanie a štipendium 750 eur).

  Základný harmonogram tejto výzvy je:

  -          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2024

  -          Výber štipendistov: koncom apríla

  -          Nástup na pobyt: najskôr tri mesiace od termínu uzávierky

  V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty v dĺžke 1 – 3 dni (90 eur/deň) sa prijímajú žiadosti priebežne. 

  O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi, vedeckí a pedagogickí pracovníci zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

  V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup). Finančná podpora môže byť maximálne 6 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

  Základný harmonogram tejto výzvy je:

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2024
  • Schvaľovanie projektov: koncom apríla
  • Začiatok realizácie projektov: najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky

  Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/).  Štatistický prehľad podaných a schválených žiadostí v roku 2023 nájdete na www.aktion.saia.sk/sk/aktuality/statistiky-2023-akcia-r-sr.

  International Geopolitical Olympiad

  The event aims to find the best and most ambitious students in the field of Geopolitics and reward them with an opportunity to integrate, discuss, and get known to scholars and other best students, as well as reward them with honorable titles and valuable prizes.

  The languages of the competition are Polish and English.

  Please find more information on our website: https://ptg.edu.pl/competition/

  Each person willing to participate in this event is obliged to send the Application Form (v prípade záujmu o vyplnenie prihlášky kontaktujte oddelenie zahraničných vzťahov) before March, 1st. All foreign participants do not need to pay an organizational fee, however, the University shall cover all costs related to travel and accommodation expenses if students will be qualified for the final games in December this year.

  All enquires as well as all applications shall be sent directly to olimpiadaptg.edu.pl or the Coordinator of the competition - dr Piotr Wilczyński piotr.wilczynskiup.krakow.pl

  In case of any further queries, please feel free to contact us directly to an e-mail address: piotr.wilczynskiup.krakow.pl

  Prihlasovanie na Erasmus + absolventskú stáž

  Drahé budúce absolventky a drahí budúci absolventi!

  Využite možnosť vycestovať na Erasmus+ aj po štátniciach. Prihláste sa na Erasmus+ absolventskú stáž a vycestujte na zahraničnú stáž až do roka od ukončenia štátnic. Prihláste sa registráciou na https://wse.solidintern.com/ . Viac informácií nájdete na https://workspaceeurope.sk/ v sekcii vašej školy. 

  Slovenský inštitút v Paríži hľadá stážistov na rok 2024

  Ak si študent vysokej školy alebo čerstvý absolvent (do 12 mesiacov od skončenia vysokoškolského štúdia) a zaujíma ťa svet kultúrnej diplomacie, pošli nám svoje CV a motivačný list na adresu si.paris@mzv.sk.

  Stáž ponúka:

  -spoznať fungovanie Slovenského inštitútu v Paríži,

  -získať skúsenosti z prostredia kultúrnej diplomacie,
  -zapojiť sa do organizácie kultúrnych aktivít,
  -načerpanie nových podnetov a znalostí.

  Stáž je neplatená, náklady spojené so stážou si stážista hradí sám. Podmienkou je prihlásiť sa ešte počas svojho štúdia v rámci grantového programu „Erasmus+“ alebo „Erasmus+ absolventská stáž“.

  Bližšie informácie o podmienkach stáže nájdeš na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí: https://www.mzv.sk/ministerstvo/kariera-v-diplomacii/kratkodobe-studentske-staze

  Výzva - Stáž

  Milé študentky, milí študenti, otvorte dvere novým možnostiam s Erasmus+ stážou!

  Počas stáže získate nové skúsenosti nielen v pracovnom živote, ale aj v osobnom raste.

  VYUŽITE MOŽNOSŤ A PRIHLÁSTE SA KEDYKOĽVEK POČAS ROKA AŽ DO 30.06.2024.

  Vycestovať môžete na dlhodobú študentskú stáž kde podmienkou je trvania minimálne 2 mesiace alebo ak ste Doktorandkou alebo Doktorandom, využiť viete aj krátkodobú stáž v trvaní od 5 do 30 dní.

  Ak máte viac otázok, obráťte sa na Erasmus office - Tamara Žiaktamara.ziakuniba.sk alebo na naše webové stránky https://uniba.sk/index.php?id=28355.

  Nižšie nájdete skúsenosti spolužiakov, ktorí využili možnosť vycestovať na stáž:

  Adriana Pisarčíková, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK.

  1. Ako ste si našli miesto na stáž?

  S výberom stáže mi pomohol školiteľ. Zamerali sme sa na inštitúcie, ktoré sa venujú  vedeckému výskumu blízkemu téme mojej dizertačnej práce - spektrálnym pozorovaniam meteorov za účelom určovania chemického zloženia. Mala som vytypované 3 inštitúcie, pričom prvá oslovená - výskumné centrum ESA-ESTEC v Holandsku mi v zapätí kladne potvrdilo prijatie.

  1. Bol grant postačujúci a poskytla vám peniaze aj zahraničná inštitúcia?

  Žiaľ, nakoľko náklady na život v Holandsku sú pomerne vysoké, grant z Erasmus+ mobility nebol postačujúci. Našťastie som bola financovaná aj zo strany hosťujúcej inštitúcie, čím som si mohla dovoliť slušné bývanie v garsónke. Práve hľadanie voľného ubytovania za dobrú cenu  v okolí sídla výskumného centra bol najväčší problém, nakoniec som si ubytovanie našla až vo vedľajšom meste - Leidene. 

  1. Ako hodnotíte túto skúsenosť?

  Veľmi pozitívne. Vďaka tejto stáži som mala príležitosť spolupracovať so špičkovým pracoviskom, diskutovať s vedcami o ESA misiách, nadviazať priateľstvá s mladými výskumníkmi a zažiť inú, rôznorodú mentalitu krajiny na vlastnú päsť. Navyše v rámci tohto pracoviska som mala možnosť sa dostať na miesta, kde sa napríklad testujú vesmírne rakety a sondy, alebo aj do laboratórií, v ktorých sa testuje rover na Mars. 

  Výhodou Erasmus+ mobility je, že v rámci jedného stupňa štúdia môžete poslať žiadosť o viaceré stáže, ktoré v sumáre nepresiahnu 12 mesiacov, preto plánujem využiť túto jedinečnú možnosť na ďalšiu krátkodobú stáž. 

  Karolína Šarközyová Fakulta managementu

  1. Ako ste si našli miesto na stáž?

  Najprv som si určila odvetvie, v ktorom by som chcela získať prax. U mňa konkrétne to bola eventová agentúra. Následne som si Googlila všetky eventové agentúry v meste, v ktorom som chcela absolvovať stáž, a následne som si vybrala 5 agentúr, ktoré mi boli najsympatickejšie. Poslala som im krátky mail, kde som sa predstavila a predstavia taktiež univerzitu a odbor na ktorom študujem. Ako prílohu som vložia životopis. 2 z 5 sa mi ozvali späť, a následne som absolvovala pohovor na základe ktorého som si vybrala, v ktorej agentúre absolvujem svoju stáž. 

  1. Pomohla vám stáž v rámci osobného rozvoja?

  Určite áno, prax je rovnako dôležitá ako teoretické znalosti. Najcennejšie pre mňa z tejto stáže, sú kontakty, ktoré som získala. 

  1. Ako hodnotíte túto skúsenosť? 

  Veľmi pozitívne, preto som si stáž predĺžila z plánovaných 6 mesiacov na 12.

  Letné semináre v USA

  Letné semináre v USA

  The Study of the U.S. Institutes (SUSIs) 

  Letné semináre pre študentských lídrov v USA sú intenzívne päťtýždňové akademické programy, ktorých cieľom je poskytnúť študentom bakalárskeho stupňa štúdia možnosť lepšie porozumieť Spojeným štátom a zdokonaliť si zručnosti v oblasti vedenia ľudí. Semináre pozostávajú z diskusií, samostatného štúdia, skupinových prezentácií a prednášok. Okrem výučby a skupinových aktivít sú súčasťou seminárov aj vzdelávacie cesty, exkurzie a návštevy rôznych miest, aktivity zamerané na rozvoj vodcovského potenciálu a dobrovoľnícka činnosť v miestnych komunitách. Na každom zo seminárov sa zúčastní 20 študentov, pričom všetky zahŕňajú rezidenčný študijný pobyt a v prípade, že budú realizované za osobnej účasti, aj týždennú integrovanú študijnú cestu. V rámci rezidenčného študijného pobytu budú mať účastníci príležitosť zapojiť sa aj do vzdelávacích a kultúrnych aktivít mimo vyučovania.

  Viac informácií sa dozvieš tu

  Ak nevieš, či si práve Ty vhodným kandidátom/kandidátkou, aké sú kritéria, čo program zahŕňa, ako si podať prihlášku a na čo sa pripraviť, prihlás sa na informačný webinár. Prejdeme si všetky podrobnosti programu a budeš mať priestor opýtať sa na to, čo Ťa zaujíma. Pripojí sa k nám aj absolvent tohtoročného Letného semináru, aby sprostredkoval svoje skúsenosti. Možné sa zaregistrovať cez tento link - https://forms.gle/uyHzy9rRMXsLzZmN9