Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne ponuky

Výzva na študentské mobility Erasmus+ štúdium, stáž a absolventská stáž na akademický rok 2021/2022

Oznamujeme Vám otvorenie výzvy na prihlasovanie sa na študentské mobility Erasmus+ štúdium, stáž a absolventská stáž na akademický rok 2021/2022. 

 

1. Na mobilitu Erasmus+ štúdium sa prihlasovanie realizuje prostredníctvom Mobility Online systému, prihláška je zverejnená tu.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom mena a hesla, aké zadávate do AiS-u. Prihlasovať sa je možné len na univerzity, ktoré Vám systém po zadaní fakulty a katedry ponúkne. Podrobnejšie informácie tu.

Výzva bude otvorená do 28. 2. 2021. Po tomto termíne sa už nebudete môcť prihlásiť.

Po uzatvorení systému sa na jednotlivých katedrách uskutočnia výberové konania na jednotlivé zahraničné univerzity, o termíne ktorých Vás budú informovať katedroví koordinátori programu Erasmus+, ich zoznam nájdete tu

 

2. Na mobilitu Erasmus+ stáž  sa prihlasuje prostredníctvom vyplnenej prihlášky. V prihláške, pokiaľ Vám ešte nie je známe miesto inštitúcie, v ktorej by ste chceli stáž realizovať, vyplňte aspoň krajinu stáže. Dôkladne vyplnenú a Vami podpísanú prihlášku s prílohami pošlite v elektronickej podobe Dr. T. Sojkovej sojkova(at)fedu.uniba.sk.

Podrobnejšie informácie o zrealizovaných stážach z jednotlivých katedier Vám môžu poskytnúť aj katedroví koordinátori, ktorých zoznam nájdete tu. Všeobecné Informácie o stáži Erasmus+ nájdete tu

Výzva bude otvorená do 30. 4. 2021. Po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa.

 

3. Mobilita Erasmus+ absolventská  stáž  je pracovnou stážou v zahraničí financovanou prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia. Podrobnejšie informácie o absolventskej stáži Erasmus+ sú zverejnené tu.  

Výzva bude otvorená do 30. 4. 2021. Po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa.

 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch študentských mobilít nájdete na stránke Rektorátu UK.

Zaujímavé informácie o mobilitách odzneli v relácii UK Káva o deviatej.