Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Deň detí na PdF UK

Dňa 30. mája 2024 otvorila Pedagogická fakulta UK v Bratislave svoje dvere aj deťom. Počas podujatia Deň detí si naše študentky a naši študenti vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti nielen pri príprave, ale aj počas samotnej realizácie pestrých aktivít s deťmi z rôznych vekových kategórií. Náš spoločný deň podporili aj študentky zo Strednej odbornej školy pedagogickej z Bullovej 2 v Bratislave – dúfame, že pôjde aj o naše budúce študentky. Okrem nich sa na organizácii tohto inšpiratívneho podujatia podieľali Katedra pedagogiky a Inovačné centrum PdF UK v Bratislave, ako aj ďalší dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Veríme, že počet podobných akcií, na ktorých budeme spoločne tráviť čas a vzájomne sa inšpirovať, bude rásť.