Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Príslušnosť grantových programov k jednotlivým oddeleniam PdF UK

Druh grantového programuNázov grantového programuOVDŠRZV
Štruktúrálne fondy EÚ
OP Ľudské zdrojeX
OP Kvalita životného prostrediaX
Integrovaný regionálny operačný programX
OP Integrovaná infraštruktúraX
OP Efektívna verejná správaX
Program rozvoja vidiekaX
Programy Európskej komisiePriame projekty Európskej komisieX
Horizont 2020X
Marie Skłodowska-CurieXX
OP Central EuropeX
OP South East EuropeX
Erasmus+X
Iné fondy v rámci Európskeho hospodárskeho priestoruNórsky finančný mechanizmusX
Švajčiarsky finančný mechanizmusX
Štipendíjne programy okrem EKCEEPUSX
DAADX
Akcia Rakúsko - SlovenskoX
Národný štipendijný programX
Programy financované so štátneho rozpočtuMinisterstvo zdravotníctva - verejná výzvaX
MŠVVŠ SR - verejná výzvaX
Svetová bankaX
Jednorazová dotácia zo štátneho rozpočtu na vedu a technikuX
Dotácie iných ústredných orgánov štátnej správyX
Slovak AidX
VEGAX
KEGAX
APVVX
Medzinárodná vedeckotechnická spoluprácaX
Iné zdrojeNadácia SASAKAWAX
Granty UKX
Vyšehradské fondyXX
UNDP (United Nations Development Fund)X
OSF (Open Society Fund)X
Projekty komerčných donorov (banky, podniky) XX

 

LEGENDA:

OVDŠ - oddelenie vedy a doktorandského štúdia

RZV - referát pre zahraničné vzťahy

X - oddelenie, ktoré ma na starosti administrovanie projektov