Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inovačné centrum

Stručná informácia o Inovačnom centre

Spolupráca medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a UNICEF vyústila do vzniku Inovačného centra, dňom 19. apríla 2023, a to pod gesciou Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vypočujte si krátku správu o Inovačnom centre v rozhlase  RTVS 

Video z otvorenia inovačného centra 19.apríla 2023 na Facebooku.

 

Inovačné centrum je koncipované ako vedomostné a vedecké centrum sociálnej práce. Jeho úlohou je prinášať nové myšlienky, inovatívne metódy a kreatívne riešenia, ktoré sú zamerané na potreby znevýhodnených a ohrozených skupín, uspokojenie jednotlivcov so špeciálnymi potrebami a posilňovanie ich spoločenského postavenia. Cieľom inovačného centra je kontinuálne budovať kapacity sociálnych pracovníkov, profesionálov a odborníkov a sústavná podpora ich vzdelávacích a výskumných aktivít. V rámci interdisciplinárnych tímov je jeho úlohou hľadať návrhy riešení na existujúce sociálne problémy, ktoré budú pozitívne vplývať na uskutočňovanie sociálnych zmien a podporu spoločenského blaha. V neposlednom rade bude jeho misiou systematicky rozvíjať spoločenské hodnoty.

Ako vedomostné centrum, Inovačné centrum využíva vzdelávacie a tréningové aktivity, ktoré sa zameriavajú na:

  1. Kvalitnú prípravu študentov a začínajúcich profesionálov do praxe
  2. Kontinuálne vzdelávanie a supervíziu odborníkov
  3. Budovanie kapacít štátnych a mimovládnych organizácií 
  4. Prepojenie začínajúcich profesionálov s odborníkmi z praxe

Ako vedecké centrum sa Inovačné centrum orientuje na výskumné aktivity a podporu výskumných projektov, ktoré sa zameriavajú na:

  1. Exploratívny výskum
  2. Individuálne prípadové štúdie
  3. Dátový manažment
  4. Prepojenie informačných technológií a sociálnych vied

Absolventi vzdelávacích a tréningových aktivít môžu zároveň participovať na výskumných projektoch, ktoré Inovačné centrum realizuje.

Inovačné centrum bude slúžiť ako podporné centrum pre študentské iniciatívy a projekty. Táto súčasť je vedená študentmi I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia. Mladí ľudia tak zohrávajú dôležitú úlohu pri koncipovaní a realizácii programov Inovačného centra. Aktívne zapojenie mladých ľudí do kreovania vzdelávacích aktivít, ako aj ich participácia ako výskumných asistentov v rámci výskumných projektov, je zároveň hnacou silou Inovačného centra.

Inovačné centrum predstavuje koncepciu, ktorá spája vzdelávanie, výskum a odbornú prax. Prepája akademickú a terénnu sociálnu prácu. Napomáha pri vzájomnej výmene informácií a potrieb z praxe. Využívaním praktického výskumu v terénnom vzdelávaní sú študenti sociálnej práce, začínajúci profesionáli a odborníci lepšie pripravení zapojiť zvedavosť, hľadať odpovede na sociálne otázky a podporovať kolaboratívny výskum.

Aktivity Inovačného centra sú podporované vládou Spojených štátov amerických, Úradom pre obyvateľstvo, utečencov a migráciu a vládou Švajčiarskej konfederácie v rámci Fondu rýchlej reakcie (RRF).

 

 

ECARO/PCA202283/HPD202263

Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia