Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie

Kačala, J.: Súčasný spisovný jazyk
Kačala, J.: Súčasný spisovný jazyk
Kačala, J.: Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi
Kačala, J.: Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi
Šrank, J.: Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia
Šrank, J.: Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia
Šrank, J.: Aktéri a tendencie literárnej kultúry na Slovensku po roku 1989
Šrank, J.: Aktéri a tendencie literárnej kultúry na Slovensku po roku 1989
Kačala, J.: Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine
Kačala, J.: Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine
Sliacky, O.: Rozprávky nad zlato z pokladu Pavla Dobšinského
Sliacky, O.: Rozprávky nad zlato z pokladu Pavla Dobšinského
Kačala, J.: Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine (s osobitým zreteľom na prechodníkové konštrukcie)
Kačala, J.: Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine (s osobitým zreteľom na prechodníkové konštrukcie)
Kačala, J.: Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí
Kačala, J.: Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí
Sliacky, O.: Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia
Sliacky, O.: Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia
ed. Bátorová, M., Faithová, E.: Román ako žánrová pankategória vo svetovej literatúre. Prečo...?
ed. Bátorová, M., Faithová, E.: Román ako žánrová pankategória vo svetovej literatúre. Prečo...?
Sliacky, O.: Pavel Dobšinský život s rozprávkou
Sliacky, O.: Pavel Dobšinský život s rozprávkou
Sliacky, O.: Divy Slovenska II nielen pre deti
Sliacky, O.: Divy Slovenska II nielen pre deti
ed. Bátorová, M., Faithová, E.: Esej ako žáner. Reflexívna plocha udalostí 20. storočia
ed. Bátorová, M., Faithová, E.: Esej ako žáner. Reflexívna plocha udalostí 20. storočia
Kačala, J.: Teória vetného člena
Kačala, J.: Teória vetného člena
Kačala, J.: State o kvantite a rytmickom zákone
Kačala, J.: State o kvantite a rytmickom zákone
Sliacky, O. a kol.: Dejiny slovenskej literárnovednej reflexie literatúry pre deti a mládež
Sliacky, O. a kol.: Dejiny slovenskej literárnovednej reflexie literatúry pre deti a mládež
Kačala, J.: Jazykové kategórie v slovenčine, 2. dopl. a preprac. vyd.
Kačala, J.: Jazykové kategórie v slovenčine, 2. dopl. a preprac. vyd.
Bátorová, M.: Medzi ideálom a ničotou
Bátorová, M.: Medzi ideálom a ničotou
Kačala, J.: Jazyk majstrov
Kačala, J.: Jazyk majstrov
ed. Bátorová, M., Faithová, E.: Premeny poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte
ed. Bátorová, M., Faithová, E.: Premeny poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte
Sliacky, O. a M. Čapka.: Slovenské obrázkové povesti
Sliacky, O. a M. Čapka.: Slovenské obrázkové povesti
Sliacky, O.: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež (Do roku 1960)
Sliacky, O.: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež (Do roku 1960)
Sliacky, O.: Divy Slovenska nielen pre deti (alebo Vlastiveda ako lusk)
Sliacky, O.: Divy Slovenska nielen pre deti (alebo Vlastiveda ako lusk)
Kačala, J.: Syntagmatický slovosled v slovenčine
Kačala, J.: Syntagmatický slovosled v slovenčine
ed. Bátorová, M., Faithová, E.: Slovenská literatúra - jej špecifiká a kontexty
ed. Bátorová, M., Faithová, E.: Slovenská literatúra - jej špecifiká a kontexty
Šrank, J.: Individuálizovaná literatúra Slovenská poézia konca 20. storočia a začiatku 21. storočia
Šrank, J.: Individuálizovaná literatúra Slovenská poézia konca 20. storočia a začiatku 21. storočia
Bátorová, M.: Dominik Tatarka. Slovenský Don Quijote
Bátorová, M.: Dominik Tatarka. Slovenský Don Quijote
Sliacky, O. (zostavovateľ a vedecký redaktor): Hodnoty slovenskej literatúry pre deti a mládež
Sliacky, O. (zostavovateľ a vedecký redaktor): Hodnoty slovenskej literatúry pre deti a mládež
Kačala, J.: Profily slovenských jazykovedcov 20. storočia
Kačala, J.: Profily slovenských jazykovedcov 20. storočia
Kačala, J.: K podstate vety (Syntetický pohľad)
Kačala, J.: K podstate vety (Syntetický pohľad)
Bátorová, M.: Slovenská literárna moderna v spektre svetovej moedrny (Jozef Cíger Hronský)
Bátorová, M.: Slovenská literárna moderna v spektre svetovej moedrny (Jozef Cíger Hronský)
Kačala, J.: Zložené útvary v jazyku
Kačala, J.: Zložené útvary v jazyku
Kačala, J. a Krajčovič, R.: Prehľad dejín spisovnej slovenčiny
Kačala, J. a Krajčovič, R.: Prehľad dejín spisovnej slovenčiny
Kačala, J.: Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine
Kačala, J.: Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine
Kačala, J.: Syntaktický systém jazyka
Kačala, J.: Syntaktický systém jazyka
Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež
Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež
Šrank, J.: Nesamozrejmá poézia
Šrank, J.: Nesamozrejmá poézia
Šrank, J.: Autorské texty s folklórnou dimenziou
Šrank, J.: Autorské texty s folklórnou dimenziou
Turočeková, M.: Zmena intenčnej hodnoty prefixáciou
Turočeková, M.: Zmena intenčnej hodnoty prefixáciou