Zamestnanci CIT

Vedúci centra informačných technológii a technický správca IIKS

Ing. Roman Joštiak
E-mail: jostiak(at)fedu.uniba.sk
Telefón: 02/492 87 214
Miestnosť: Račianska 59, R-214

Technici:

Martin Krakovský
E-mail: krakovsky(at)fedu.uniba.sk
Telefoón: 02/50 222 145
Miestnosť: Šoltésovej 4, S-206

Bc. Michal Špalek
E-mail: spalek(at)fedu.uniba.sk
Telefoón: 02/50 222 145
Miestnosť: Šoltésovej 4, S-206

Pavol Kováč
E-mail: kovac(at)fedu.uniba.sk
Telefón: 02/492 87 155
Miestnosť: Račianska 59, R-03