Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci CIT

Ing. Roman Joštiak

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre IIKS, Centrum informačných technológií
Vedúci centra informačných technológii na PdF UK
+421 2 9015 9315
Račianska 59, R214

Pavol Kováč

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre IIKS, Centrum informačných technológií
technik vo výpočtovej technike
+421 2 9015 9316
9316

Peter Michal Petrovič, DiS

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre IIKS, Centrum informačných technológií
technik vo výpočtovej technike
+421 2 9015 9317

Michal Špalek

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre IIKS, Centrum informačných technológií
technik CIT Pedagogická fakulta UK, Bratislava
+421 2 9015 9318
Moskovská 3, Miestnosť: M116
Streda 8:00 - 10:00 (online, MS Teams) Streda 10:00 - 12:00 (prezenčne)
Streda08:00 – 12:00