Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci CIT

Ing. Roman Joštiak

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre IIKS, Centrum informačných technológií
Vedúci centra informačných technológii
+421 2 9015 9315
Račianska 59, R214

Pavol Kováč

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre IIKS, Centrum informačných technológií
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9015 9316
9316
Račianska 59, miestnosť: R3

Martin Krakovský

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre IIKS, Centrum informačných technológií
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9015 9317

Bc. Michal Špalek

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre IIKS, Centrum informačných technológií
technik vo výpočtovej technike, i. n.
Moskovská 3, Miestnosť: M116
PHOTO_ALT###