Členovia akademického senátu

Predsedníčka: PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

Podpredseda za zamestnaneckú časť: prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

Podpredseda za študentskú časť: Mgr. Róbert Zsembera

Tajomníčka: PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Zoznam členov zamestnaneckej časti

PhDr. Viera Andreánska, CSc.
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
Mgr. Martin Kuruc, PhD.
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD.
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Jaromíra Púčiková, PhD.
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Zoznam členov študentskej časti

Bc. Maroš Gápa
Bc. Zuzana Ivanová
Bc. Martina Kinová
Patrik Kozár
Bc. Mário Obročník
Bc. Zuzana Pallová
Mgr. Róbert Zsembera