Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia akademického senátu

Predseda: PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Podpredsedníčka za zamestnaneckú časť: doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

Podpredseda za študentskú časť: Matej Gajdoš

Tajomníčka: PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Zoznam členov zamestnaneckej časti

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Mgr. Ivan Čavojský, PhD.
doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
Mgr. Jana Nemcová, PhD.
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Zoznam členov študentskej časti

Tomáš Bosman
Eliška Dobošová
Matej Gajdoš
Nikoleta Jakubíková
Helena Krčméryová
Ema Mojžíšová
Christopher Steinemann