Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia akademického senátu

Predseda: PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Podpredsedníčka za zamestnaneckú časť: doc. PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.

Podpredsedníčka za študentskú časť: bc. Michaela Mladá

Tajomník: PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Zoznam členov zamestnaneckej časti

prof. PhDr. Peter Žeňuch, PhD.
Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.
Mgr. Ivan Čavojský, PhD.
PaedDr. Peter Gergel, PhD.
doc. PhDr. Branislav Malík, CSc.
PhDr. Mária Medveczká, PhD.
Mgr. Tomáš Hlava, PhD.
doc. PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
Mgr. art. Martin Ševčovič, PhD.
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
prof. Pavol Matula, PhD.

Zoznam členov študentskej časti

Nina Mária Šatková
Bc. Alexandra Gombošová
Radovan Marák
Andrea Šaríková
Bc. Michaela Mladá
Mária Vasiľová
Mária Bednáriková