Faculty of EducationComenius University Bratislava

Members of the Academic Senate

Chairman of the Senate: PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Vice-Chairman of the Staff Members' Chamber: doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

Vice-Chairman of the Students's Chamber: bc. Matej Gajdoš

Secretary: PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Staff Members' Chamber - List of Members

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.
prof. PaedDr. Zsolt Csefalvay, PhD.
Mgr. Ivan Čavojský, PhD.
PaedDr. Peter Gergel, PhD.
doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.
PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Students' Chamber - List of Members

bc. Tomáš Bosman
bc. Eliška Dobošová
bc. Matej Gajdoš
bc. Nikoleta Jakubíková
Ema Mojžíšová
bc. Christopher Steinemann
Helena Votrubová