Members of the Academic Senate

Chairman: PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Vice-President of the Staff Section: doc. PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.

Vice-President for the student section: Bc. Michaela Mladá

Secretary of the Senate: PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Staff Members' Chamber - List of Members

prof. PhDr. Peter Žeňuch, PhD.
Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.
Mgr. Ivan Čavojský, PhD.
PaedDr. Peter Gergel, PhD.
doc. PhDr. Branislav Malík, CSc.
PhDr. Mária Medveczká, PhD.
Mgr. Tomáš Hlava, PhD.
doc. PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
Mgr. art. Martin Ševčovič, PhD.
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
prof. Pavol Matula, PhD.

Students' Chamber - List of Members

Nina Mária Šatková
Bc. Alexandra Gombošová
Radovan Marák
Andrea Šaríková
Bc. Michaela Mladá
Mária Vasiľová