Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na odborný seminár Morálna výchova žiakov na ZŠ


01. 12. 2023 12.15 hod.

Seminár je zameraný na možnosti implementácie morálnej výchovy v rôznych vyučovacích predmetoch v ZŠ.

Dátum: 05.12.2023   

Čas: 13:00 – 15:30   

Miesto konania: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šoltésovej 4, miestnosť č. 401. 

Seminár sa bude realizovať prezenčnou a súčasne aj online formou cez MS Teams.

Program:  

  1. Prezentácia výsledkov výskumu - Morálna výchova z pohľadu učiteľov ZŠ. 
  2. Prezentácie metodických príručiek pre I.a II. stupeň (názorné ukážky ako realizovať morálnu výchovu v rôznych predmetoch). 
  3. Pripomienky, návrhy učiteľov z praxe a diskusia k príručkám. 

Tešíme sa na Vašu účasť na seminári.