Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta pracuje s utečencami aj vďaka Inovačnému centru

Na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UK vzniklo 19. apríla 2023 Inovačné centrum. Ide o školiace, vedecké a vedomostné pracovisko zamerané na sociálnu prácu cielenú na pomoc utečencom z Ukrajiny. Vzniklo v spolupráci s UNICEF a s podporou Úradu pre obyvateľstvo, utečencov a migráciu vlády Spojených štátov amerických a Švajčiarskeho štátneho sekretariátu pre migráciu. Po niekoľkých mesiacoch Inovačné centrum dňa 6. júla 2023 navštívila federálna ministerka spravodlivosti a polície Švajčiarska Elisabeth Baume-Schneider, aby sa dozvedela o jeho fungovaní a dosiaľ realizovaných aktivitách.


Súčasťou delegácie bola aj štátna tajomníčka Štátneho sekretariátu pre migráciu Christine Schraner Burgener, ďalej poslanci Švajčiarskeho parlamentu Nik Gugger, Pierre-André Page, Corina Gredig, Jon Pult, Celine Widmer, ako aj ďalší zástupcovia Ministerstva spravodlivosti a polície Švajčiarska. Okrem toho sa na podujatí zúčastnil aj veľvyslanec Peter Nelson, koordinátorka Úradu núdzovej reakcie na Slovensku – UNICEF Michaela Bauer, ako aj ďalší zástupcovia organizácie UNICEF, Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a ďalších organizácií a združení, ako sú Úrad IOM na Slovensku, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, Mareena, Človek v ohrození, Slovenská humanitná rada, Liga za ľudské práva, Tenenet.

Prepojenie vzdelávania, výskumu a praxe

Zástupcovia katedry predstavili zúčastnenej delegácii pôsobenie a aktivity Inovačného centra. Riaditeľ migračného úradu Ján Orlovský uviedol, že od začiatku vojny žiada o azyl ročne asi 60-tisíc ľudí z Ukrajiny. „Spolupráca s univerzitou, školenie zamestnancov je absolútne kľúčovým bodom. Musíme rozvíjať zdravotnú starostlivosť o ukrajinských utečencov, ako aj sociálnu starostlivosť,“ konštatoval Ján Orlovský.

Michaela Bauer, koordinátorka Úradu núdzovej reakcie na Slovensku – UNICEF, vyzdvihla dôležitosť sociálnej práce v núdzových situáciách. Medzi utečencami boli väčšinou ženy, matky, starí rodičia, no až 80 % utečencov tvorili deti, ktoré na vojnu vôbec neboli pripravené. Ako v tejto súvislosti uviedla Michaela Bauer, „potrebovali bezpečné miesto na odpočinok, bezpečné miesto na zotavenie sa z toho, čo zažili. Ľudia, ktorých sme ubytovali v Gabčíkove, pochádzali prevažne z Doneckej a Luhanskej oblasti, mnohí prišli o domov. Sociálni pracovníci zohrávajú kľúčovú úlohu najmä pri poskytovaní informácií, bezpečného miesta a zabezpečovaní sociálnych potrieb. Centrá boli preťažené, takže sme nemali kapacity na to, aby sme zvládli príchod veľkého počtu traumatizovaných žien a detí. Museli sme zvýšiť počet sociálnych pracovníkov. Preto sme si ako svojho partnera zvolili Univerzitu Komenského, čo sa v trajektórii humanitárnej pomoci ukázalo ako dobrá voľba, pretože znalosti a skúsenosti UNICEF-u z mnohých krajín boli takto podporené lokálnym partnerom, ktorý pozná špecifiká kontextu a je dlhodobým strategickým partnerom pre Migračný úrad MV SR a pre rôzne mimovládne organizácie, najmä pre všetkých našich sociálnych pracovníkov.“

Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského si teda vybrali práve preto, lebo disponuje tímom relevantných odborníkov v oblasti sociálnej práce, vďaka čomu mohli byť nápomocní v Gabčíkove aj v krízových centrách pre utečencov. Úsiliu a práci daných odborníkov, ako aj študentov z PdF UK, pre ktorých bola táto činnosť veľmi cennou skúsenosťou, bolo vyslovené zaslúžené uznanie. Vďaka získaným finančným prostriedkom sa univerzite podarilo vyvinúť aj digitálnu vzdelávaciu platformu na podporu samoštúdia zamestnancov a študentov, ktorú doplnia príručky a knihy o práci s migráciou a utečencami.

Inovačné centrum PdF UK teda prepája tri oblasti – vzdelávanie, výskum a prax. V Inovačnom centre okrem sociálnych pracovníkov pôsobia rôzni ďalší odborníci, ako psychológovia či špeciálni pedagógovia. Fakulte sa podarilo vyškoliť 200 humanitárnych pracovníkov so základnými znalosťami práce s deťmi.

Študenti získali v centrách praktické zručnosti

S deťmi ako dobrovoľníci najmä v utečeneckom zariadení v Gabčíkove pracovali aj študenti Pedagogickej fakulty UK, ktorí pre ne pripravovali rôzne aktivity, vďaka čomu študenti získali praktické zručnosti potrebné na prácu s deťmi migrantmi.

Do podpory aktivít Migračného úradu MV SR a Mareeny v Gabčíkove bolo zapojených 50 dobrovoľníkov z univerzity, vrátane študentov z Ukrajiny.

„V humanitárnom centre sme poskytovali našu podporu a pomoc neziskovým organizáciám ako je Mareena, ale aj Migračnému úradu. Venovali sme sa administratívnej činnosti pre Mareenu, ale aj administratívnym úkonom ohľadne všetkých klientov zariadenia. Mali sme tu aj tím prekladateľov, keďže medzi nami vznikla jazyková bariéra. Venovali sme sa nielen pomoci samotným deťom, ale aj príprave voľnočasových aktivít pre deti,“ uviedol Tomáš, jeden z dobrovoľníkov, pre ktorých bola zo začiatku práca s deťmi veľmi náročná. Vďaka inovačnému centru si však prešli tréningom a supervíziami, čo dobrovoľníkom veľmi pomohlo v práci so samotnými klientmi.

Dobrovoľníčka Janina pôsobila v Gabčíkove ako prekladateľka z ukrajinčiny a zo slovenčiny. Táto práca podľa nej nebola najmä po psychickej stránke jednoduchá. „Obzvlášť komunikácia s Ukrajincami z môjho rodného mesta bola náročná, keď mi rozprávali o situáciách, ktoré sa tam dejú. Mojou hlavnou úlohou bolo prekladať všetko potrebné týkajúce sa požiadaviek Ukrajincov či možnej pomoci a informovať o tom pracovníkov humanitárnych organizácií. Okrem toho som pomáhala organizovať aj aktivity pre deti.“

„Radila som ľuďom a počúvala som ich požiadavky. Snažila som sa im pomôcť s komunikáciou, psychickými problémami, akceptovaním situácie traumy, ako poskytnúť prvú psychologickú pomoc. Inovačné centrum je veľmi dôležité aj pre nás ako učiteľov a výskumníkov, pretože niektoré informácie môžeme čerpať iba z praktických skúseností. Bez tohto projektu by som nemohla ísť do Gabčíkova a študentov učila by som len z kníh. Vďaka vám trávim čas s utečencami a dokážem pochopiť ich potreby. Pracujem tam jeden a pol roka,“ dodala vysokoškolská učiteľka pôsobiaca ako ďalšia dobrovoľníčka v Gabčíkove.