Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Greenpower Slovensko – Verejná prezentácia portfólia


09. 06. 2023 13.02 hod.

Projekt Greenpower inšpiruje mladých ľudí k záujmu o STEM (veda, technika, inžinierstvo, matematika) a k rozvoju zručností pre 21. storočie. V rámci projektu Greenpower sa každý tím môže zapojiť do piatich súťaží: Súťaž o najlepšiu prezentáciu portfólia (mäkké zručnosti), Súťaž o najlepšiu karosériu (mäkké zručnosti), Súťaž o najlepší tím (mäkké zručnosti), Preteky (technické zručnosti) a Celkový víťaz.

Prvé tri súťaže sú zamerané na preukázanie tzv. mäkkých zručností, štvrtá súťaž – preteky je zameraná na preukázanie technických zručností. V rámci hodnotenia mäkkých zručností sa projekt zameriava na schopnosť spolupracovať (súťaž o najlepší tím), kreativitu (súťaž o najlepšiu karosériu), komunikačné zručnosti (súťaž o najlepšiu prezentáciu portfólia a súťaž o najlepší tím), schopnosť riešiť problémy (súťaž o najlepšiu prezentáciu portfólia). Cieľ súťaží je postavený na tom, aby si pedagógovia objektívne overili úroveň mäkkých, ale aj technických zručností svojich študentov a žiakov.

Dátum a čas: 12. 6. 2023 8.00-15.00

Miesto: Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Šoltésovej 4, učebňa č. 404 (na 4. poschodí)

Viac informácií