Openings, exhibitions, invitations

MOMENTUM

 

MOMENTUM

Martin Ševčovič

4. 4. – 1. 5. 2024

Gallery of the House of Arts Piešt'any

curator: Doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.

more info: https://martinsevcovic.sk/momentum/

 

catalogue

 

[Translate to English:] Akčná kresba z pohľadu homeostázy

[Translate to English:] Dovoľte nám prosím v mene

Oddelenia výtvarnej výchovy, Katedry umenia a kultúry PdF UK

srdečne Vás pozvať na výstavu s názvom

Akčná kresba z pohľadu homeostázy.

12. 12. 2023 o 14:00 v Š-058,

Šoltésovej 4, Bratislava.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Výstava prác študentov je jedným z výstupov projektu KEGA 001/KU-2023 Stelesnená skúsenosť s využitím art action II. – proti stagnácii v dospelosti a seniorskom veku.

(kópia 2)

(kópia 1)

(kópia 4)

(kópia 3)

[Translate to English:] TVAROVANIE SKÚSENOSTÍ: PRÁCE VO FOTOGRAFII A VZDELÁVANÍ

[Translate to English:]

Vážení kolegovia, vážené kolegyne, 

dovoľte mi pozvať Vás na výstavu:

 

TVAROVANIE SKÚSENOSTÍ: PRÁCE VO FOTOGRAFII A VZDELÁVANÍ 

s vernisážou vo štvrtok 4. mája 2023 o18:30 v A4 - priestore súčasnej kultúry, Karpatská 2, Bratislava

 

Výstava predstavuje výber prác vytvorených účastníkmi fotografického kurzu a konzultácií na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského počas letného semestra 2023.

Diela vystavené na tejto výstave je možné čítať dvoma spôsobmi – prvým je osobné stretnutie s médiom fotografie, spoznávanie jeho základov a konvencií používania, ako aj jej miesta v masovej produkcii a konzumácii obrazov.

Druhým spôsobom čítania je osvojenie si a interpretácia média pre budúce vzdelávacie procesy – s deťmi, dospelými, skupinami, jednotlivcami. Pýta sa nás, čo je dôležité nad rámec potreby sebavyjadrenia. Aké sú tie tiché chvíle porozumenia, ktoré chceme priniesť iným? Ako môžeme navrhnúť svoje skúsenosti pre iných? Ako môžeme zdieľať naše cesty nielen z hľadiska umeleckých diel, ale aj z hľadiska zdieľania manuálu pre zážitok, ktorý treba nasledovať alebo interpretovať?

Vystavujúci: Adriana Fabianová, Ivana Mária Čechvalová, Mária Greňová, Sophia Strobel, Tamara Žiaková, Martina Hroncová, Monika Vargová

Kurátorka: Martina Šimkovičová

Výstava trvá: do 6. júna 2023

Otváracie hodiny: podľa A4

 

FB event: https://www.facebook.com/events/2910779175719930

Stránka podujatia: https://a4.sk/events/2023/05/04/tvarovanie-skusenosti-prace-vo-fotografii-a-vzdelavani/