Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovenský akademický a vedecký program (SASPRO 2)

Program SASPRO 2 je projektom Slovenskej akadémie vied a partnerov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave.

Je zameraný na vytvorenie vhodných a motivujúcich pracovných podmienok pre vedcov prichádzajúcich zo zahraničia. Program im ponúka možnosť uchádzať sa o pracovné miesta vo vedeckých organizáciách SAV a na fakultách STU a UK.

Program SASPRO 2 je rozdelený na dve mobilitné schémy:

  • schéma Reintegrácia - je určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium a iné) vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a asociovaných krajín) minimálne tri roky z piatich pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky;
  • schéma Incoming - je určená pre vedcov (občanov členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín, vrátane občanov Slovenskej republiky), ktorí sa v priebehu troch rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky nezdržiavali alebo nevykonávali svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky dlhšie ako 12 mesiacov.

 

 V období od 03.05.2021 do 31.08.2021 je vyhlásená výzva na podávanie prihlášok.