Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projektové centrum PdF UK

Projektové centrum PdF UK je súčasťou Oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium PdF UK.

 

Korešpondenčná adresa:

Pedagogická fakulta UK

OVDŠ

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Konzultačné hodiny:
pondelok09:30 - 11:30
utorok09:30 - 11:30
streda13:00 - 15:00
štvrtok09:30 - 11:30