Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tlačivá k zabezpečeniu praxe

Prezenčná listina s poučením - úvodné stretnutie k pedagogickej/odbornej praxi pre študentov denného štúdia

Prezenčná listina a záznam o poučení z úvodného stretnutia k praxi

Tlačivá pre zabezpečenie pedagogickej stáže - Stáž v školských inštitúciách

 

Potvrdenie o vykonaní pedagogickej stáže

Tlačivá pre vykonanie praktickej výučby v ŠP Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím

Súhlas s vykonaním praktickej výučby