Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tlačivá k zabezpečeniu praxe

Tlačivá pre zabezpečenie pedagogickej stáže - Stáž v školských inštitúciách

 

Potvrdenie o vykonaní pedagogickej stáže

Tlačivá pre absolvovanie úvodného stretnutia k pedagogickej/odbornej praxi pre študentov denného štúdia

Prezenčná listina a záznam o poučení z úvodného stretnutia k praxi

Tlačivá pre vykonanie praktickej výučby v ŠP Liečebná pedagogika, Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím

Súhlas s vykonaním praktickej výučby