Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 106
Miestnosť
R-106
Publikačná činnosť

Monika Borzová

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár

Mgr. Lucia Forgácsová

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

PhDr. Viera Hauskrechtová

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Marek Hlina

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Ján Holonič, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Jana Jurášková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Kontakty na zamestnancov ústavu nájdete na stránke katedry špeciálnej pedagogiky.