Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Nájdete tu všetky projekty a granty, ktoré riešili a riešia členovia ústavu a tiež projekty, na ktorých ústav špeciálnopedagogických štúdií participuje.

Môžete si tu vyhľadať aj inštitúcie a organizácie, s ktorými ústav špeciálnopedagogických štúdií spolupracuje.