Kontakt

Adresa

Ústav špeciálnopedagogických štúdií
Račianska 59
813 34 Bratislava

Sekretariát

Darina Bursová
miestnosť R-110
tel. + 421 2 49287110
bursova@fedu.uniba.sk