Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Adresa

Ústav špeciálnopedagogických štúdií
Račianska 59
813 34 Bratislava

Sekretariát

Monika Borzová
miestnosť R-110
tel. + 421 2 49287110
borzova@fedu.uniba.sk