Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka práce

Expert/expertka / odborník/odborníčka z praxe v rámci konferenčných a odborných činností v oblasti medzinárodného výskumu

Expert/expertka / odborník/odborníčka z praxe v rámci konferenčných a odborných činností v oblasti medzinárodného výskumu; práce so znevýhodnenými a vojnovými deťmi; vzdelávania a praxe a súvisiacich editorských a recenzentských prác.

Náplňou práce je participácia a facilitácia experta/odborníka z praxe/ autora na medzinárodnej konferencií v rámci projektu UNICEF ako prednášajúceho (keynote speaker/speaker) a predsedu panelovej diskusie v oblasti medzinárodného výskumu, práce so znevýhodnenými a vojnovými deťmi; vzdelávania a praxe. Súčasťou je taktiež zrealizovanie recenzentských a editorských prác a odovzdanie konferenčného výstupu vo vybraných oblastiach s výkonným zhrnutím (executive summary). 

Termín dodania prihlášky do 26.11.2023 

e-mailom na kopinec (at) fedu.uniba.sk

Termín nástupu: 27.11.2023


Koordinátor/koordinátorka študentskej časti Inovačného centra

Vykonávať študentské aktivity v inovačnom centre a propagovať centrum v rámci univerzity.

 

Termín nástupu: ihneď

 

 

Pozícia finančný asistent / finančná asistentka

Náplň práce na pozícii finančný asistent/finančná asistentka: zabezpečovanie ekonomických a administratívnych úloh v rámci projektu UNICEF. Zahŕňajúcich kontrolu administratívnych a účtovných dokladov, ich nahrávanie do systému, zakladanie a archiváciu. Nahrávanie rozpočtov projektu. Predbežná kontrola obdržaných dokumentov. Pomoc a spolupráca pri vyúčtovaní projektu. Spolupráca s projektovým manažérom, koordinátorom a finančným manažérom. Komunikácia s projektovým tímom a externými partnermi. 

Životopis zasielajte na e-mail: kopinec (at) fedu.uniba.sk a v kópii na minarovicova (at) fedu.uniba.sk 

Termín podania prihlášky: 30. 9. 2023

Termín nástupu: ihneď 

Tréner/trénerka, supervízor/supervízorka

Náplň práce na pozícii tréner/supervízor: zabezpečovanie odborných tréningov alebo supervízií v rámci projektu UNICEF. Zahŕňajúcich prípravu  tréningov a supervízií v oblasti kultúrnej orientácie, multidisciplinárnej práce, komunikácie s dieťaťom a v rámci s prípadom. Prípravu školiacich materiálov, kontrolu zápisov asistentov, spoluprácu v rámci napĺňania vzdelávacej online platformy. Spolupráca s projektovým manažérom, koordinátorom a finančným manažérom. Komunikácia s projektovým tímom a externými partnermi. 

Životopis zasielajte na e-mail: kopinec (at) fedu.uniba.sk a v kópii na minarovicova (at) fedu.uniba.sk 

Termín podania prihlášky: priebežne

Termín nástupu: ihneď

Koordinátor/koordinátroka akreditácie Inovačného centra

Príprava a vypracovanie potrebných postupov na začatie a dokončenie procesu akreditácie Inovačného centra.

Termín nástupu: ihneď