Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia

PREMOSTENIE AKADEMICKEJ A HUMANITÁRNEJ PRÁCE NA PODPORU DETÍ A ZRANITEĽNÉHO OBYVATEĽSTVA

29. 11. 2023, Bratislava

ENGLISH VERSION

Konferencia prepájala názory akademikov, odborníkov z praxe, tvorcov politík, študentov a utečencov, ktorí sa zamýšľali nad nedávnymi skúsenosťami s humanitárnou reakciou v Európe a nad úlohou akademických inštitúcií pri podpore detí a zraniteľného obyvateľstva.

Medzinárodná konferencia konaná dňa 29.11.2023 v Bratislave je vyústením práce Inovačného centra a všetkých spolupracovníkov Inovačného centra za posledný rok a predstavuje ukážku prepojenia akademického sveta so svetom praxe a zároveň poukazuje na možnosti zlepšenia vzdelávania pre prax v akademických inštitúciách

Na konferencii sa uskutočnili dve tematické diskusie v sekciách: 

Sekcia A) Medzinárodný výskum v oblasti humanitárnej práce – diskusia o výsledkoch výskumu o prístupoch k práci s migrantmi, utečencami, deťmi a zraniteľným obyvateľstvom v hostiteľských krajinách a Reflexie z terénu – výmena skúseností s prípadovým manažmentom sociálnej práce, integrovaným poskytovaním služieb,  multidisciplinárnymi prístupmi v humanitárnej reakcii pre deti a zraniteľné obyvateľstvo. Diskusiu moderovala Prof. Dr. habil Ingvill Constanze Ødegaard 

Sekcia B) Úloha univerzít pri prepájaní vzdelávania s praxou  diskusie o trojitej úlohe univerzít: zavedenie výučby orientovanej na prax pre študentov vysokých škôl; vedenie výskumu reflektujúceho aktuálne procesy v oblasti humanitárnej práce; budovanie kapacít existujúcich odborníkov z praxe v oblasti prístupov zohľadňujúcich utečencov (sociálni pracovníci, pedagógovia, odborníci pracujúci s utečencami a migrantmi).​ Diskusiu moderovala Dr. Kathleen M. Deery, PhD.

Konferencia prebiehala v slovenskom aj v anglickom jazyku so zabezpečením simultánneho tlmočenia.

 

Výstupom konferencie je kniha abstraktov, pripravujeme knihu posterových príspevkov (online), kolektívnu monografiu príspevkov vydanú v zahraničí.

Viac informácii o realizovanej konferencii v časti Konferencia študentskými očami

__________________________________________________________________

PROGRAM KONFERENCIE

29. 11. 2023 (streda) Šoltésovej 4, Budova PdF UK, 4. poschodie

 

08.30 - 09.00 Registrácia

09.00 - 09.30 Privítanie a otvorenie 

 • Charkovský orchester/Kharkov Orchestra
 • prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., dekanka PdF UK / Dean of the Faculty of Education, Comenius University Bratislava;
 • doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy UK Bratislava/ Vicerector for external relations Comenius University Bratislava
 • Mgr. Petra Achbergerová, riaditeľka odboru Migrácie e a integrácie Migračného úradu MV SR Director of Migration and Integration of Migration Office, Ministry of the Interior of the Slovak Republic 
 • Michaela Bauer, hlavná koordinátorka Unicefu pre odídencov na Slovensku / Country Coordinator of the UNICEF Emergency Response in Slovakia

09.30 - 10.15 Keynote speaker II Prof. Dr. habil Ingvill Constanze Ødegaard – profesorka v Centre pre rodový výskum na Univerzite v Osle - Deti zasiahnuté vojnou na Ukrajine – biele miesto, slepé miesto alebo ignorované miesto?​

10.15 - 11.00 Občerstvenie a Študentská posterová sekcia

11.00 - 12.50 Sympóziá A a B (miestnosť 407), C (miestnosť 401)

12.50 - 13.30 Obed

13.30 - 14.00 Keynote speaker I Teona Aslanishvili – vedúca sekcie ochrany detí v Kancelárii UNICEF pre utečencov na Slovensku - ​Núdzové opatrenia v oblasti ochrany detí v krízových situáciách – prípad Slovenska​

14.00 - 15.00 Panelová diskusia – Núdzová reakcia a deti zasiahnuté vojnou, diskusiu moderujú: Prof. Dr. habil Ingvill Constanze Ødegaard a Dr. Kathleen M. Deery, PhD. Hostia:

 • Irena Leczová - Blue dots
 • PhDr. Amra Sarajlić – Migrácie a Integrácie, Migračný úrad, MV SR
 • Oksana Drozdovska - Charitatívna nadácia "Jednota" pre budúcnosť"
 • Mgr. Tomáš Planka – PhD. študent sociálnej práce, Pedagogická fakulta UK

15.00 - 15.15 Prestávka

15.15 - 16.45 Súhrnná panelová diskusia - Prepojenie vzdelávania s praxou, diskusiu moderujú: Prof. Dr. habil Ingvill Constanze Odegaard, Dr. Kathleen M. Deery, PhD.,  Hostia: 

 • Mgr. Petra Hitková, PhD. Predsedníčka Pedagogickej komisie, Bratislavský samosprávny kraj
 • prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. Pedagogická fakulta UK
 • Mgr. Petra Achbergerová – Riaditeľka Migrácie a Integrácie, Migračný úrad, MV SR
 • Daria Pylypenko - Pedagogická fakulta UK, študentka z Ukrajiny 

16.45 Ukončenie  konferencie - doc. PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

__________________________________________________________________

 

 

 

Konferencia bola realizovaná na základe partnerstva medzi UNICEF a Univerzitou Komenského v Bratislave v rámci projektu:​

Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia​.

Partnerstvo je podporované Úradom pre obyvateľstvo, utečencov a migráciu vlády Spojených štátov amerických a Švajčiarskym štátnym sekretariátom pre migráciu v rámci Fondu rýchlej akcie.​