Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia

PREMOSTENIE AKADEMICKEJ A HUMANITÁRNEJ PRÁCE NA PODPORU DETÍ A ZRANITEĽNÉHO OBYVATEĽSTVA

29. 11. 2023, Bratislava

ENGLISH VERSION

Konferencia prepája názory akademikov, odborníkov z praxe, tvorcov politík, študentov a utečencov, ktorí sa zamýšľajú nad nedávnymi skúsenosťami s humanitárnou reakciou v Európe a úlohou akademických inštitúcií pri podpore detí a zraniteľného obyvateľstva.

Na konferencii sa uskutočnia tri tematické diskusie v sekciách: 

Sekcia A) Medzinárodný výskum v oblasti humanitárnej práce – diskusia o výsledkoch výskumu o prístupoch k práci s migrantmi, utečencami, deťmi a zraniteľným obyvateľstvom v hostiteľských krajinách.

Diskusiu sekcie A moderuje Prof. Dr. habil Ingvill Constanze Ødegaard 

Sekcia B) Reflexie z terénu – výmena skúseností s prípadovým manažmentom sociálnej práce, integrovaným poskytovaním služieb,  multidisciplinárnymi prístupmi v humanitárnej reakcii pre deti a zraniteľné obyvateľstvo. 

Diskusiu sekcie B moderuje Dr. Kathleen M. Deery, PhD.

Sekcia C) Úloha univerzít pri prepájaní vzdelávania s praxou diskusie o trojitej úlohe univerzít: zavedenie výučby orientovanej na prax pre študentov vysokých škôl; vedenie výskumu reflektujúceho aktuálne procesy v oblasti humanitárnej práce; budovanie kapacít existujúcich odborníkov z praxe v oblasti prístupov zohľadňujúcich utečencov (sociálni pracovníci, pedagógovia, odborníci pracujúci s utečencami a migrantmi).​ 

Diskusiu sekcie B moderuje prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.

 

Prihlásenie sa na konferenciu do 20. 11. 2023 a pre aktívnych participantov - UZATVORENÉ

 a do 28.11.2023 pasívnych účastníkov.

Konferencia bude prebiehať v slovenskom aj v anglickom jazyku, poobedie je so zabezpečením simultánneho tlmočenia.

Konferencia je pre aktívnych aj pasívnych účastníkov bez konferenčného poplatku.
Cestovné náklady a náklady na ubytovanie znášajú účastníci sami.

Spoločné časti otvorenie, uzatvorenie, panelová diskusia a doobedná sekcia bude realizovaná hybridnou formou.

 

Výstupom konferencie bude kniha abstraktov, ktorá bude k dispozícii v deň konania konfernecie, kniha posterových príspevkov (online), zborník príspevkov vydaný v zahraničí a 10 príspevkov bude vybraných prof. Ingvill Constanze Ødegaard do pripravovanej kolektívnej vedeckej monografie.

__________________________________________________________________

PROGRAM KONFERENCIE

29. 11. 2023 (streda) Šoltésovej 4, Budova PdF UK, 4. poschodie

 

08.30 - 09.00 Registrácia

09.00 - 09.30 Privítanie a otvorenie

 • Charkovský orchester/Kharkov Orchestra
 • prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., dekanka PdF UK / Dean of the Faculty of Education, Comenius University Bratislava;
 • doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy UK Bratislava/ Vicerector for external relations Comenius University Bratislava
 • Mgr. Petra Achbergerová, riaditeľka odboru Migrácie e a integrácie Migračného úradu MV SR Director of Migration and Integration of Migration Office, Ministry of the Interior of the Slovak Republic 
 • Doc. Bettina Looser, riaditeľka, federálnej komisie pre Migráciu / Director, Federal Commission on Migration
 • Michaela Bauer, hlavná koordinátorka Unicefu pre odídencov na Slovensku / Country Coordinator of the UNICEF Emergency Response in Slovakia

09.30 - 10.15 Keynote speaker II Prof. Dr. habil Ingvill Constanze Ødegaard – profesorka v Centre pre rodový výskum na Univerzite v Osle - Deti zasiahnuté vojnou na Ukrajine – biele miesto, slepé miesto alebo ignorované miesto?​

10.15 - 11.00 Občerstvenie a Študentská posterová sekcia

11.00 - 12.50 Sympóziá A a B (miestnosť 407), C (miestnosť 401)

12.50 - 13.30 Obed

13.30 - 14.00 Keynote speaker I Teona Aslanishvili – vedúca sekcie ochrany detí v Kancelárii UNICEF pre utečencov na Slovensku - ​Núdzové opatrenia v oblasti ochrany detí v krízových situáciách – prípad Slovenska​

14.00 - 15.00 Panelová diskusia – Núdzová reakcia a deti zasiahnuté vojnou, diskusiu moderujú: Prof. Dr. habil Ingvill Constanze Ødegaard a Dr. Kathleen M. Deery, PhD. Hostia:

 • Mgr. Peter Németh - Platforma komunitných centier
 • PhDr. Amra Saralič – Migrácie a Integrácie, Migračný úrad, MV SR
 • Oksana Drozdovska - Charitatívna nadácia "Jednota" pre budúcnosť"
 • Mgr. Tomáš Planka – PhD. študent sociálnej práce, Pedagogická fakulta UK

15.00 - 15.15 Prestávka

15.15 - 16.45 Súhrnná panelová diskusia - Prepojenie vzdelávania s praxou, diskusiu moderujú: Prof. Dr. habil Ingvill Constanze Odegaard, Dr. Kathleen M. Deery, PhD., prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.  Hostia: 

 • Mgr. Petra Hitková, PhD. Predsedníčka Pedagogickej komisie, Bratislavský samosprávny kraj
 • prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. Pedagogická fakulta UK
 • Mgr. Petra Achbergerová – Riaditeľka Migrácie a Integrácie, Migračný úrad, MV SR
 • Daria Pylypenko - Pedagogická fakulta UK, študentka z Ukrajiny 

16.45 Ukončenie  konferencie - doc. PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

__________________________________________________________________

 

 

 

Konferencia je realizovaná na základe partnerstva medzi UNICEF a Univerzitou Komenského v Bratislave v rámci projektu:​

Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia​.

Partnerstvo je podporované Úradom pre obyvateľstvo, utečencov a migráciu vlády Spojených štátov amerických a Švajčiarskym štátnym sekretariátom pre migráciu v rámci Fondu rýchlej akcie.​