Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktivity

Workshopy

Pozývame Vás na:

Študentský webinár: Ako urobiť konferenčný poster. Dr. Miroslava Lemešová vysvetlí nielen študentom, čo má konferenčný poster obsahovať, ako ho urobiť vizuálne aktraktívny a zrozumiteľný. 

To všetko online dňa 8.11.2023 o 13.00-14.00. Prihlasovanie klikom na obrázok:

 

 

Workshop:Disability Inclusive Service Delivery

Poskytovanie služieb zahŕňajúcich zdravotné znevýhodnenie

Workshop s expertkou Kathleen M. Deery sa uskutočnil v online aj prezenčnom formáte v budove PdF Uk na Šoltésovej ulici v miestnosti č. 401 a to v anglickej aj slovenskej verzii.

Čo sme sa naučili?

  • nový pohľad na zdravotné znevýhodnenie z rôznych uhlov pohľadu (napr. právne a sociálne hľadisko)
  • účinné komunikačné stratégie na rešpektujúcu komunikáciu s deťmi a osobami so zdravotným znevýhodnením
  • pohľad na mnohostranné aspekty života osôb so zdravotným znevýhodnením a špecifické výzvy, ktorým môžu čeliť
  • zistíte aký významný vplyv majú ozbrojené konflikty na osoby so zdravotným znevýhodnením, čo Vám prinesie nový pohľad na dôležitosť podpory a inklúzie pre utečencov a migrantov
  • vedomosti potrebné na vytvorenie prostredia pre krízové riešenia, ktoré vyhovujú potrebám všetkých, vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením
  • praktické pokyny na poskytovanie služieb inkluzívnym spôsobom, ktoré zabezpečia rovnaký prístup pre všetkých
  • praktické cvičenia na vytvorenie inkluzívnych plánov služieb prispôsobených jedinečným potrebám jednotlivých organizácií
  • podklady Kathleen z workshopu pre účastníkov

 

Kto je Kathleen M. Deery?

Dlhoročná expertka pre Unicef v oblasti ochrany detí a sociálnej inklúzie, s bohatými skúsenosťami s budovaním kapacít v oblasti ochrany detí, duševného zdravia a psychosociálnej podpory a zdravotného znevýhodnenia. Úzko spolupracovala s agentúrami OSN v rôznych krajinách, ako aj s inými medzinárodnými organizáciami na celom svete. Kathleen má akademické, odborné a školiace skúsenosti v oblasti zdravotného znevýhodnenia. Dva roky pracovala na Ukrajine, z toho šesť mesiacov v regióne Donbas, kde pracovala v oblasti psychosociálnej podpory.

Aktivity v období od septembra 2023 do decembra 2023

DátumTyp aktivityNázovKtoKde
28.09.2023TréningMultidisciplinárna spolupráca a syndróm vyhoreniadoc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD.Migračný úrad
29.09.2023TréningMultidisciplinárna spolupráca a syndróm vyhoreniadoc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD.tábor Rohovce
05.10.2023WorkshopDisability inclusive service deliveryKathleen M. DeeryPDF UK, Zoom
06.10.2023WorkshopDisability inclusive service deliveryKathleen M. DeeryPDF UK,Šoltésova 4, č. 5
09.10.2023WorkshopRozvoj naučenej bezmocnosti u zraniteľných detí v dôsledku prežitých negatívnych skúsenostíMgr. Linda LilikováPDF UK,Šoltésova 4, č. 62
11.10.2023WorkshopRozvoj naučenej bezmocnosti u zraniteľných detí v dôsledku prežitých negatívnych skúsenostíMgr. Linda LilikováPDF UK,Račianska 59, č. 112
20.10.2023TréningMultidisciplinarita a prevencia pred vyhorenímdoc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD.Tábor Rohoce a Migračný úrad
25.10.2023SupervíziaMultidisciplinárna spolupráca a syndróm vyhoreniaDoc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.Tábor Humenné
26.10.2023TréningMultidisciplinarita a hľadanie riešení v náročných situáciáchdoc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD.Tábor Rohoce a Migračný úrad
27.10.2023SupervíziaMultidisciplinárna spolupráca a syndróm vyhoreniadoc. Lenka Haburajová, PhD.Tábor Opatovská Nová Ves
8.11.2023Online WorkshopAko urobiť konferenčný poster?Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.PdF UK Bratislava
9.11.2023TréningKultúrna orientácia a kultúrne vzorceDoc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.Tábor Humenné
9.11.2023SupervíziaKultúrna orientácia a kultúrne vzorceMgr. Martin Valentíny, PhD.Tábor Opatovská Nová Ves
16.11.2023TréningKultúrna orientácia a kultúrne vzorceMgr. Miroslava Lemešová, PhD.Tábor Rohovce a Migračný úrad
16.11.2023Študentský WorkshopAko napísať dobrú seminárnu prácuMgr. Lucia HradskáPdF UK
22.11.2023SeminárPoskytovanie špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilieZuzana André, Mária VitekováPdF UK Bratislava
22.11.2023SupervíziaEtický kódex v SPMgr. Martin Valentíny, PhD.MÚ Bratislava
22.11.2023TréningVedenie rozhovoru s dieťaťomMgr. Martina Všelková, PhD.MÚ Bratislava
22.11.2023TréningKultúrna orientáciaMgr. Martina Martinkovičová, PhD.MÚ Bratislava
23.11.2023TréningKultúrna orientácia a kultúrne vzorceMgr. Miroslava Lemešová, PhD.Tábor: Opatovská Nová Ves
29.11.2023KonferenciaPremostenie akademickej a humanitárnej práce na podporu detí a zraniteľného obyvateľstvaPdF UK Bratislava
4.12.2023TréningPodpora komunikácie v slovenskom jazyku u detí I.doc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD.Tábor Humenné
4.12.2023TréningPodpora komunikácie v slovenskom jazyku u detí II.doc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD.Tábor Humenné
7.12.2023

Študentský

Workshop

Spôsoby prevencie naučenej bezmocnosti u žiakov z iného kultúrneho prostredia Mgr. Linda LilikováSOŠPg Bullova 2, Bratislava
11.12.2023Aktivita so študentmiSlovenské Vianoce pre deti migrantovMgr. Linda LilikováGabčíkovo
12.-15.12.2023Študijný pobytŠtudijný pobyt v Štokholme a na univerzite v UppsaleŠvédsko

 

 

Aktivity Inovačného centra

V priebehu roku 2023 boli realizované pod hlavičkou Inovačného centra viaceré vzdelávacie aktivity, ktoré sa zamerali na prácu v teréne a prípadový manažment, prepájanie informácii medzi praxou, akademickou oblasťou a štátnymi organizácimi, zodpovedajúcimi za otázku migrácie. 

Návšteva federálnej ministerky spravodlivosti a polície Švajčiarska Elisabeth Baumer-Schneider dňa 6. júla 2023 v priestoroch PdF UK na Šoltésovej ulici.

Video z návštevy federálnej ministerky spravodlivosti a polície Švajčiarska. (Twitter)

V spolupráci s Katedrou sociálnej práce a  UNICEF Refugee Response in Slovak Republic boli medzi februárom až májom 2023 zrealizované viaceré prednášky expertov pre Migračný úrad, verejnosť a študentov, v ktorých poukazovali na viaceré témy týkajúce sa zraniteľných skupín a práce s nimi.Podpora intervencií sociálnej práce s utečencami a posilnenie celkovej kapacity pracovníkov v sociálnych službách v rámci reakcie na situáciu utečencov na Slovensku.

Dátum: Prednášajúci : Téma expertnej prenášky
28.02.2023 doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. Práva utečeneckých a presídlených detí v synergii medzinárodného a vnútroštátneho práva
08.03.2023 prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. Sociálna politika v migračnej dobe – civilizačný, kultúrny a politický konflikt
16.03.2023 doc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD. Dieťa s intelektovým nadaním v skupine - správanie, sociálne vzťahy, pridružené diagnózy, možnosť podpory v škole a rodine
23.03.2023 Mgr. Jana Muránska, PhD. Dieťa s rizikovým vývinom – príznaky, diagnostika, možnosti podpory rozvoja
30.03.2023 doc. Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD. Dieťa s ťažkosťami v senzorickom spracovaní vnemov – prístupy a stratégie
13.04.2023 doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. Jednotlivci zo zdravotným znevýhodnením v kontexte uplatňovania efektívnych stratégií a špecifických prístupov
27.04.2023 Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. Možnosti arteterapie pri životných krízach
04.05.2023 doc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD. Dieťa v pásme autistického spektra bez narušeného vývinu reči a intelektu (pôvodne Aspergerov syndróm) – príznaky, podpora rozvoja a práca s emóciami
11.05.2023 Mgr. Karina Andrášiková Podpora mladých ľudí v hľadaní bezpečnejších alternatív k experimentovaniu s drogami
18.05.2023 JUDr. Danka Knápková, PhD. Vybrané sociálno právne aspekty domáceho násilia v rodine
23.05.2023 prof. Michael Krennerich Práva detí v školách v Európe – z pohľadu výborov OSN pre ľudské práva
25.05.2023 Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. Krízová intervencia zameraná na dieťa v traume
01.06.2023 Mgr. Jana Muránska, PhD. Etické dilemy v praxi sociálneho pracovníka
15.06.2023 doc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD. Sexuálne zneužívanie a práca so psychicky nestabilným alebo psychiatrickým klientom I.
22.06.2023 doc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD. Sexuálne zneužívanie a práca so psychicky nestabilným alebo psychiatrickým klientom II.