Zamestnanci

doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, CSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu sociálnej práce a liečebnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu sociálnej práce a liečebnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 149
Miestnosť
S-211
Publikačná činnosť

PhDr. Martin Lulei, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu sociálnej práce a liečebnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

PhDr. Elena Ondrušková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu sociálnej práce a liečebnej pedagogiky
pedagogická a výskumná pracovníčka, vedúca centra výskumu
Telefón
02/502 22 112
Miestnosť
S-40
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu sociálnej práce a liečebnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. PhDr. Erika Tichá, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu sociálnej práce a liečebnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu sociálnej práce a liečebnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť