Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky

Vitajte na stránkach Ústavu  sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky !

 

Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky vznikol reorganizáciou na pôde Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Svoje pôsobenie datuje od 1.9.2011.

Pedagogické a výskumné pracoviská ústavu:

 Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky je vedecko-výskumným pracoviskom, ktoré  rozvíja obidva menované odbory prostredníctvom tvorivého a originálneho spôsobu riešenia odborných a vedecko-výskumných úloh.  Zameriava sa na základný a aplikovaný výskum v odboroch sociálna práca a liečebná pedagogika a ich odborových prienikoch. Členmi Ústavu   sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky sú renomovaní odborníci  uvedených vedných odborov, ktorých vedecko-výskumné zameranie  akcentuje v publikačnej a pedagogickej  činnosti ústavu.

 

Riaditeľka ÚSŠaLP

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

pavelova(at)fedu.uniba.sk