Zamestnanci

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 345
Miestnosť
M-414
Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 345
Miestnosť
M-414
Publikačná činnosť

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 344
Miestnosť
M412
Publikačná činnosť

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecko-výskumný zamestnanec
Telefón
02/502 22 340
Miestnosť
M - 408
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Eva Poliaková, CSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PhDr. Jana Vernarcová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 342
Miestnosť
M410
Publikačná činnosť