Ústav psychologických a logopedických štúdií

Ústav psychologických a logopedických štúdií

Vítame Vás na stránke Ústavu psychologických a logopedických štúdií (UPLS).

UPLS je vedeckovýskumné pracovisko zamerané na základný a aplikovaný výskum v odboroch psychológia a logopédia. 

Pedagogickými pracoviskami UPLS Univerzity Komenského v Bratislave sú katedra psychológie a patopsychológie a katedra logopédie