Vedecko-výskumní pracovníci

Centrum pedagogického výskumu

Mgr. Martin Kuruc, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum pedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 338
Miestnosť
M 318
Publikačná činnosť

PhDr. Roman Kvapil, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum pedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Miroslava Pirháčová Lapšanská, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum pedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Petra Rapošová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum pedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. art. Jana Szabóová, ArtD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum pedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Centrum výskumu predprimárnej a primárnej pedagogiky

Mgr. Miriam Adamková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Eva Csandová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

PhDr. Jana Koláčková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

PaedDr. Klaudia Korvínová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

PaedDr. Blanka Lehotayová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Zuzana Poláčková

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PaedDr. Eva Severini, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

PaedDr. Renáta Tóthová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť