Vedeckovýskumní pracovníci

Katedra anglického jazyka a literatúry

Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

Kontakt: hlava(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 235Mgr. Zuzana Husárová, PhD. (RD)

Kontakt: husarova(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 232

 

PhDr. Mária Kostelníková, PhD.

Kontakt: kostelnikova(at)fedu.uniba.sk

 
 
Katedra nemeckého jazyka a literatúry

prof. Peter Ďurčo, PhD.

Kontakt: durco(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 204

 

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

Kontakt: mikulas(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 205

 

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Kontakt: tomaskova28(at)uniba.sk

 

Katedra románskych jazykov a literatúr

Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.

Kontakt: gomezpablos(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 140

 

Michele Paolini, PhD.

Kontakt: paolini(at)fedu.uniba

 
Katedra slovenského jazyka a literatúryprof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.


Kontakt: sliacky(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 213Mgr. Monika Turočeková, PhD. (MD)


Kontakt: turocekova(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 218

 

PhDr. Mária Šimková, PhD.

Kontakt: simkova(at)fedu.uniba.sk