Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Na jednotlivých katedrách sa realizujú výskumné projekty, ktoré iniciujú výskumní pracovníci sami, ako aj projekty, ktoré sú financované z externých zdrojov. Pre prehľad finančne podporených aktivít za jednotlivé katedry kliknite na podložku menu vľavo.