Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Sympózium

Kolloquium zur Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik (kópia 1)

15. - 16. októbra 2015 sa na Katedre nemeckého jazyka PdF UK konalo medzinárodné Kolloquium zur Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik, ktorého sa zúčastnili poprední odborníci z oblasti výskumu ustálených slovných spojení.

Program

Fotogaléria

Úvodný prejav prof. Vajičková
Mgr. Monika Šajánková, PhD., prof. PhDr. Iva Kratochvílová Zündorf, PhD.
Mag. Dr. Christine Konecny, Dr. Zita Hollós
Účastníci
Účastníci
prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.
Pohľad do publika
prof. PhDr. Iva Kratochvílová Zündorf, PhD.
doc. PhDr. Ivica Lenčová, PhD.
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
red. Prof. Dr. Vida Jesenšek
Publikum
Diskusia
PhDr. Gabriela Orsólya, Mgr. Nikoleta Olexová
Mag. Dr. Christine Konecny
Mag. Dr. Christine Konecny
doc. Dr. Brigita Kacjan
Dr. Zita Hollós
Dr. Zita Hollós
Mgr. Monika Šajánková, PhD.
PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., Mgr. Simona Dujková, PhD.
PaedDr. Peter Gergel