Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slávnostné podujatia

Slávnostný zborník

Zborník

Dňa 4.3.2015 sa konalo slávnostné zasadnutie Katedry nemeckého jazyka a literatúry Ústavu filologických štúdií PdF UK v Bratislave. Jediným bodom programu bolo odovzdanie zborníka, ktorý nesie titul „Auf dem Weg zu Texten und Kontexten“ (Na ceste k textom a kontextom) prof. PhDr. Ivanovi Cvrkalovi, CSc., ktorý sa min. rok v lete dožil krásneho životného jubilea – osemdesiatich rokov. Zborník, ktorý venovali členovia Katedry nemeckého jazyka a literatúry ako poctu oslávencovi, vyšiel vo vydavateľstve KIRSCH (Nümbrecht, SRN). Prof. Cvrkal patrí k najvýznamnejším slovenským literárnym vedcom – germanistom a prekladateľom, venoval sa o.i. literatúre Viedenskej moderny. Zohrával dôležitú úlohu pri renesancii vzdelávania učiteľov cudzích jazykov na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začiatkom 90. rokov 20. storočia.

 

Obálka zborníka

Fotogaléra