Prednášky a semináre

Séria literárnych prednášok Dr. Markert

V dňoch 28. - 29. septembra 2017 sa na Katedre nemeckého jazyka a literatúry konala séria prdnášok Dr. phil. Heidrun Markert z Humboldtovej univerzity v Berlíne.

 

Pozvánka

Komparatistické prednášky

V dňoch 26.4. - 29.4. bola na ÚFŠ PdF UK Dr. Marilena Felicia LUTA z Univerzity v Bukurešti, ktorá nám vo svojich komparatistických lingvistických prednáškach predstavila vybrané témy zo slovenskej morfológie a syntaxe z pohľadu zahraničného slovakistu.

Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia


6. októbra 2017 sa na pôde Katedry slovenského jazyka a literatúry (Pedagogickej fakulty UK v Bratislave) uskutočnil vedecký seminár pod názvom Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia, ktorý sa konal ako súčasť grantu VEGA 1/0758/16 Bratislavské motívy v slovenskej poézii druhej polovice 20. storočia.

Viac informácií

Vytváranie obrazu Slovenska v zahraničí a využitie znalosti jazykov v diplomatických službách

Dr. Štupáková

Dňa 26. 4. 2016 sa uskutočnila prednáška Využitie znalosti jazykov v diplomatických službách a vytváranie obrazu Slovenska v zahraničí. So svojimi skúsenosťami sa s nami podelila PhDr. Viera Štupáková,
bývalá veľvyslankyňa SR vo Fínsku, diplomatka vo Francúzsku a Rumunsku, riaditeľka Diplomatickej akadémie a odboru OSN MZVaEZ.

Pozvánka

Fotogaléria

Dr. Štupáková
Publikum, prof. Vajičková, Dr. Bojničanová, prof. Bátorová, Dr. Luta
Náhľad do publika
 

Ako ne/učiť gramatiku AJ

KAJL v rámci projektu VEGA 1/0716/13 organizovala na pôde katedry odborný seminár pre učiteľov AJ: Ako ne/učiť gramatiku AJ.

Seminár sa uskutočnil v piatok 23. októbra 2015  v čase od 13.00 - 16.00.

Posuny tematické hranice v současné české literatuře pro děti a mládež (literatura s tematikou smrti, handicapu a jinakosti)

doc. Šubrtová a prof. Sliacky

Prednáška sa uskutočnila 26. mája 2015.

Pozvánka

Fotogaléria

doc. Šubrtová a prof. Sliacky
excelentná prednáška doc. PhDr. Šubrtovej, CSc.
doc. Šubrtová a pohľad do pubika
pohľad do publika, prof. Sliacky na prvom pláne

Prednáška prof. Ďurča: Najnovšie metódy lingvistického výskumu

prof. Ďurčo a prof. Vajičková

Prednáška sa uskutočnila 13. novembra 2014 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Pozvánka

Fotogaléria

prof. Ďurčo a prof. Vajičková
Náhľad do publika