Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky a semináre

Webináre a workshopy KNJL pre študentov SŠ

KNJL organizovala viaceré projektové podujatia v rámci projektu Nadácie Volkswagen Slovakia pre študentov SŠ: celoslovenský online workshop Chcem (sa) učiť nemčinu 20. 10. 2020, 5 webinárov na tému nemecká jazykoveda, didaktika a literatúra, ktoré viedli zamestnanci a doktorandi KNJL (jún a november 2020).

Viac informácií na stránke projektu.

Vedecký seminár KSJL

KSJL organizovala online vedecký seminár s názvom MILAN ADAMČIAK – EXPERIMENTÁLNA POÉZIA – SLOVENSKÁ LITERATÚRA, ktorý sa uskutočnil 9. decembra 2020 (streda) od 09:00 hod cez MS Teams.

Prednáška: Dr. Hartmann opäť na KNJL

Dňa 29. 4. 2019 na Katedre nemeckého jazyka a literatúry opäť prednášal bývalý veľvyslanec SRN Dr. Axel Hartmann.

Pozvánka:

DR. AXEL HARTMANN

30 Jahre Mauerfall - eine Bestandsaufnahme

2019 jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 30. Mal. Was wurde erreicht? Woran müssen wir noch arbeiten? Dr. Axel Hartmann gibt einen Überblick über die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im wiedervereinigten Deutschland der letzten 30 Jahre und beleuchtet sie kritisch: Erfolge, aber vielleicht auch begangene Fehler, und neue Herausforderungen.

Wann?     Mo, 29.04.2019 um 13:30 Uhr

Wo?         UNIVERZITA KOMENSKEHO, Pedagogicka Fakulta, Moskovská 3, Raum 118

Dr. Heidrun Markert

V dňoch 1. októbra až 5. októbra 2018 prednášala na Katedre nemeckého jazyka a literatúry v rámci projektu Erasmus pani Dr. Heidrun Markert z Humboldtovej univerzity v Berlíne.

Prednáška Dr. Hartmann

Dr. Hartmann

Dňa 16. apríla 2018 sa na Katedre nemeckého jazyka a literatúry Ústavu filologických štúdií PdF UK uskutočnila prednáška s pánom Dr. Axelom Hartmannom, bývalým veľvyslancom SRN v Bratislave, na tému „Nemecko po zjednotení (1990) – politické, hospodárske a spoločenské zmeny“. Študenti sa dozvedeli o udalostiach z pohľadu osobnosti, ktorá sa priamo zúčastnila písania dejín. Téma študentov veľmi upútala a vyvolala zaujímavú diskusiu. Študenti kládli otázky z oblasti hospodárstva a školstva. Najviac ich zaujal vzdelávací systém v Nemecku a zaujímali sa o to, v akom odbore je najväčší dopyt po pracovných silách. Náš hosť následne vyjadril ľútosť nad zníženým záujmom o nemecký jazyk na slovenských školách, čo je v protiklade s dobrými slovensko-nemeckými hospodárskymi vzťahmi. Tešíme sa, že sa nášmu hosťovi u nás páčilo a že má záujem u nás prednášať aj v budúcnosti.

Mgr. Anna Fábová, doktorandka KNJL ÚFŠ

Pozvánka

Fotogaléria

Dr. Hartmann
Publikum

Séria literárnych prednášok Dr. Markert

V dňoch 28. - 29. septembra 2017 sa na Katedre nemeckého jazyka a literatúry konala séria prednášok Dr. phil. Heidrun Markert z Humboldtovej univerzity v Berlíne.

 

Pozvánka

Komparatistické prednášky

V dňoch 26.4. - 29.4. bola na ÚFŠ PdF UK Dr. Marilena Felicia LUTA z Univerzity v Bukurešti, ktorá nám vo svojich komparatistických lingvistických prednáškach predstavila vybrané témy zo slovenskej morfológie a syntaxe z pohľadu zahraničného slovakistu.

Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia


6. októbra 2017 sa na pôde Katedry slovenského jazyka a literatúry (Pedagogickej fakulty UK v Bratislave) uskutočnil vedecký seminár pod názvom Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia, ktorý sa konal ako súčasť grantu VEGA 1/0758/16 Bratislavské motívy v slovenskej poézii druhej polovice 20. storočia.

Viac informácií

Vytváranie obrazu Slovenska v zahraničí a využitie znalosti jazykov v diplomatických službách

Dr. Štupáková

Dňa 26. 4. 2016 sa uskutočnila prednáška Využitie znalosti jazykov v diplomatických službách a vytváranie obrazu Slovenska v zahraničí. So svojimi skúsenosťami sa s nami podelila PhDr. Viera Štupáková,
bývalá veľvyslankyňa SR vo Fínsku, diplomatka vo Francúzsku a Rumunsku, riaditeľka Diplomatickej akadémie a odboru OSN MZVaEZ.

Pozvánka

Fotogaléria

Dr. Štupáková
Publikum, prof. Vajičková, Dr. Bojničanová, prof. Bátorová, Dr. Luta
Náhľad do publika
 

Ako ne/učiť gramatiku AJ

KAJL v rámci projektu VEGA 1/0716/13 organizovala na pôde katedry odborný seminár pre učiteľov AJ: Ako ne/učiť gramatiku AJ.

Seminár sa uskutočnil v piatok 23. októbra 2015  v čase od 13.00 - 16.00.

Posuny tematické hranice v současné české literatuře pro děti a mládež (literatura s tematikou smrti, handicapu a jinakosti)

doc. Šubrtová a prof. Sliacky

Prednáška sa uskutočnila 26. mája 2015.

Pozvánka

Fotogaléria

doc. Šubrtová a prof. Sliacky
excelentná prednáška doc. PhDr. Šubrtovej, CSc.
doc. Šubrtová a pohľad do pubika
pohľad do publika, prof. Sliacky na prvom pláne

Prednáška prof. Ďurča: Najnovšie metódy lingvistického výskumu

prof. Ďurčo a prof. Vajičková

Prednáška sa uskutočnila 13. novembra 2014 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Pozvánka

Fotogaléria

prof. Ďurčo a prof. Vajičková
Náhľad do publika