Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky a semináre

Dr. Heidrun Markert

V dňoch 1. októbra až 5. októbra 2018 prednášala na Katedre nemeckého jazyka a literatúry v rámci projektu Erasmus pani Dr. Heidrun Markert z Humboldtovej univerzity v Berlíne.

Prednáška Dr. Hartmann

Dr. Hartmann

Dňa 16. apríla 2018 sa na Katedre nemeckého jazyka a literatúry Ústavu filologických štúdií PdF UK uskutočnila prednáška s pánom Dr. Axelom Hartmannom, bývalým veľvyslancom SRN v Bratislave, na tému „Nemecko po zjednotení (1990) – politické, hospodárske a spoločenské zmeny“. Študenti sa dozvedeli o udalostiach z pohľadu osobnosti, ktorá sa priamo zúčastnila písania dejín. Téma študentov veľmi upútala a vyvolala zaujímavú diskusiu. Študenti kládli otázky z oblasti hospodárstva a školstva. Najviac ich zaujal vzdelávací systém v Nemecku a zaujímali sa o to, v akom odbore je najväčší dopyt po pracovných silách. Náš hosť následne vyjadril ľútosť nad zníženým záujmom o nemecký jazyk na slovenských školách, čo je v protiklade s dobrými slovensko-nemeckými hospodárskymi vzťahmi. Tešíme sa, že sa nášmu hosťovi u nás páčilo a že má záujem u nás prednášať aj v budúcnosti.

Mgr. Anna Fábová, doktorandka KNJL ÚFŠ

Pozvánka

Fotogaléria

Dr. Hartmann
Publikum

Séria literárnych prednášok Dr. Markert

V dňoch 28. - 29. septembra 2017 sa na Katedre nemeckého jazyka a literatúry konala séria prednášok Dr. phil. Heidrun Markert z Humboldtovej univerzity v Berlíne.

 

Pozvánka

Komparatistické prednášky

V dňoch 26.4. - 29.4. bola na ÚFŠ PdF UK Dr. Marilena Felicia LUTA z Univerzity v Bukurešti, ktorá nám vo svojich komparatistických lingvistických prednáškach predstavila vybrané témy zo slovenskej morfológie a syntaxe z pohľadu zahraničného slovakistu.

Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia


6. októbra 2017 sa na pôde Katedry slovenského jazyka a literatúry (Pedagogickej fakulty UK v Bratislave) uskutočnil vedecký seminár pod názvom Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia, ktorý sa konal ako súčasť grantu VEGA 1/0758/16 Bratislavské motívy v slovenskej poézii druhej polovice 20. storočia.

Viac informácií

Vytváranie obrazu Slovenska v zahraničí a využitie znalosti jazykov v diplomatických službách

Dr. Štupáková

Dňa 26. 4. 2016 sa uskutočnila prednáška Využitie znalosti jazykov v diplomatických službách a vytváranie obrazu Slovenska v zahraničí. So svojimi skúsenosťami sa s nami podelila PhDr. Viera Štupáková,
bývalá veľvyslankyňa SR vo Fínsku, diplomatka vo Francúzsku a Rumunsku, riaditeľka Diplomatickej akadémie a odboru OSN MZVaEZ.

Pozvánka

Fotogaléria

Dr. Štupáková
Publikum, prof. Vajičková, Dr. Bojničanová, prof. Bátorová, Dr. Luta
Náhľad do publika
 

Ako ne/učiť gramatiku AJ

KAJL v rámci projektu VEGA 1/0716/13 organizovala na pôde katedry odborný seminár pre učiteľov AJ: Ako ne/učiť gramatiku AJ.

Seminár sa uskutočnil v piatok 23. októbra 2015  v čase od 13.00 - 16.00.

Posuny tematické hranice v současné české literatuře pro děti a mládež (literatura s tematikou smrti, handicapu a jinakosti)

doc. Šubrtová a prof. Sliacky

Prednáška sa uskutočnila 26. mája 2015.

Pozvánka

Fotogaléria

doc. Šubrtová a prof. Sliacky
excelentná prednáška doc. PhDr. Šubrtovej, CSc.
doc. Šubrtová a pohľad do pubika
pohľad do publika, prof. Sliacky na prvom pláne

Prednáška prof. Ďurča: Najnovšie metódy lingvistického výskumu

prof. Ďurčo a prof. Vajičková

Prednáška sa uskutočnila 13. novembra 2014 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Pozvánka

Fotogaléria

prof. Ďurčo a prof. Vajičková
Náhľad do publika