Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

7. medzinárodná konferencia doktorandov

7. medzinárodná konferencia doktorandov filologických odborov sa uskutoční 13. mája 2021 online formou videokonferencie v MS Teams.

Cieľom konferencie je vytvoriť fórum na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej práce doktorandiek a doktorandov filologických odborov so zameraním na didaktiku cudzích jazykov a literatúr, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, ako aj na cudzie jazyky a kultúry.

 

Dôležité termíny:

Odoslanie online prihlášky: 31. 3. 2021

Informácia o prijatí témy príspevku na konferenciu: 10. 4. 2021

Termín konferencie: 13. 5. 2021

Kontakt: konferencieufs@fedu.uniba.sk

 

 

Vybrané príspevky budú publikované v zahraničnom recenzovanom zborníku Filologické štúdie 7/Studia Philologica 7 s vročením do roku 2021.