Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

1. medzinárodná konferencia doktorandov

Konferencia sa uskutočnila 10. júna 2015 na PdF UK a jej cieľom bolo vytvoriť fórum na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej práce doktorandiek a doktorandov filologických odborov so zameraním na cudzie jazyky, literatúry a kultúry, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.

Pozvánka

Prihláška

Kontakt: konferencieufs(at)fedu.uniba.sk

 
Termíny:

15.4.2015 - doručenie prihlášky

30.4.2015 - vyjadrenie o prijatí príspevku

10.5.2015 - zaslanie návratky

10.6.2015 - Konferencia

 
Informácie pre účastníkov

Program konferencie

Ako sa k nám dostanete

Edičné normy

Fotogaléria: Jazykoveda

Otvorenie sekcie, prof. Vajičková
Ivana Kapráliková
Sylvia Kummerová
Pohľad do publika, prof. Vajičková, Dr. Turočeková
Diana Krajňáková
Andrea Demovičová
Pohľad do publika
Michal Kunc
Monika Barancová
Nina Mocková
Mária Matiová
Peter Bojo

Fotogaléria: Didaktika jazykov a literatúr

Otvorenie sekcie, doc. Lenčová
Patrícia Kotlebová
Miriam Matulová
Anna Slatinská
Samuel Koruniak
Pohľad do publika
Edina Borovská
Marianna Bachledová
Pohľad do publika
Eva Maierová
Diskusia
Pohľad do publika

Fotogaléria: Literatúra a kultúra

Otvorenie sekcie, Dr. Faithová
Pohľad do publika
Silvia Ružičková
Natália Dukátová
Jaroslav Sommer
Pohľad do publika
Dr. Bojničanová
Ivana Boboková
Tamara Heribanová
Klára Prešnajderová
Publikum, prof. Vajičková
Lívia Paszmárová
Doktorandi