Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Jazykový kvet

Jazykový kvet 2019

"Jazykový kvet" je súťaž žiakov ZŠ a SŠ v prednese vlastnej a prevzatej tvorby v cudzom jazyku, ktorú organizujeme na Ústave filologických štúdií PdF UK už po tretí raz. Súťaž využijeme vždy aj na stručnú úvodnú prezentáciu našej fakulty a našich filologických študijných programov, pretože súťažiacich vnímame aj ako potenciálnych poslucháčov a šíriteľov informácií o našej fakulte.

Dňa 5. apríla 2019 sa na súťaži, ktorá sa tentokrát konala v aule na Račianskej ulici, zúčastnilo 25 žiakov vo veku od 10 do 18 rokov. Žiaci súťažili v nemeckom, anglickom, francúzskom, španielskom a ruskom jazyku.

Pri tejto príležitosti by som sa chcela oficiálne poďakovať svojim kolegom z ÚFŠ PdF UK, ktorí pripravili súťaž, a to hlavnej koordinátorke súťaže a predsedníčke komisie pani docentke Ivici Kolečáni Lenčovej, ako aj ďalším členom komisie, a to pani doc. Renáte Bojničanovej, pani Dr. Carole Heinrich, pánovi Dr. Tomášovi Hlavovi a našim dvom doktorandom, a to pani Mgr. Zuzane Markovej a pánovi Mgr. Stanislavovi Kováčovi.

Všetci vnímame toto podujatie ako vhodnú príležitosť pre nadväzovanie spolupráce so základnými a strednými školami, ako možnosť pre zviditeľňovanie našej fakulty, ale zároveň aj ako príjemnú akciu, ktorou podporujeme záujem mladých ľudí o prácu s beletristickými textami, ich záujem o cudzie jazyky a aj ich vnímanie estetických hodnôt.

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
riaditeľka ÚFŠ

 

Fotogalériu z podujatia nájdete na nasledujúcom odkaze.