Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Cyklus knižných prezentácií

Prezentácia knižných výstupov z projektov KNJL

Dňa 31. mája 2017 o 13h sa uskutočnila prezentácia knižných výstupov z projektov Katedry nemeckého jazyka a literatúry.

Pozvánka

Fotogaléria

prof. Vajičková
doc. Lenčová, prof. Vajičková, prof. Ďurčo, Dr. Mikuláš
Dr. Mikuláš
Prítomní pracovníci

Jazyk majstrov a State o slovenskej kvantite a rytmickom zákone

Jazyk majstrov. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2014.

State o slovenskej kvantite a rytmickom zákone. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014.

Knižná prezentácia sa uskutočnila 3. júna 2015.

 

Pozvánka

Fotogaléria

Úvodný prejav, prof. Bátorová
Prejav Dr. Bojničanovej
Dr. Bojničanová
Prejav Dr. Turočekovej
Dr. Turočeková
Mgr. Tomášková
Pohľad do publika
prof. Kačala a prof. Bátorová pri diskusii
Prejav prof. Bátorovej
 

Medzi ideálom a ničotou. Na pomedzí žánrov. Eseje a publicistika.

Mária Bátorová: Medzi ideálom a ničotou. Na pomedzí žánrov. Eseje a publicistika. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2014.

 

Knižná prezentácia sa uskutočnila 20.5.2015.

Pozvánka

<output>Knižná prezentácia sa uskutočnila 27.5.2014. </output>

<output>Knižná prezentácia sa uskutočnila 27.5.2014. </output>

 

Fotogaléria

Úvodný prejav, prof. Vajičková
prof. Vajičková číta z publikácie
prof. Bátorová, doc. Farkašová, prof. Kačala, Dr. Bojničanová, prof. Vajičková
Pohľad z publika
Prejav prof. Kačalu
Prejav Dr. Bojničanovej

Literatur als Kommunikationssystem, Systematische Betrachtungen

Roman Mikuláš: Literatur als Kommunikationssystem, Systematische Betrachtungen. Nümbrecht: KIRSCH-Verlag, 2013.

 

Knižná prezentácia sa uskutočnila 27.5.2014. Správa o pudujatí vyšla v časopise Naša univerzita.

Pozvánka

Referencie

Fotogaléria

Úvodný prejav prof. Vajičková
doc. Róbert Gáfrik
prof. Ladislav Šimon
doc. Gáfrik, prof. Šimon, prof. Vajičková
Dr. Roman Mikuláš, publikum
Doc. Gáfrik, prof. Šimon
Dr. Mikuláš, doc. Gáfrik, prof. Šimon
Dr. Roman Mikuláš
Publikum
Publikum

En los orígenes de la literatura de los eslavos. Las vidas de los santos Cirilo y Metodio

Salustio Alvarado, Renáta Bojničanová: En los orígenes de la literatura de los eslavos. Las vidas de los santos Cirilo y Metodio, Madrid: Xorki, 2014.

 

Knižná prezentácia sa uskutočnila 16.4.2014. Správa o podujatí vyšla v časopise Naša univerzita.

Pozvánka

Referencie

Fotogaléria

Úvodný prejav, prof. Vajičková
prof. Vajičková a autori, doc. Alvarado, Dr. Bojničanová
Uvedenie publikácií, prof. Kačala
prof. Kačala a prof. Zambor
Publikum (1)
Publikum (2)
Dr. Viliam Turčány
prof. Ján Zambor
doc. Salustio Alvarado
Dr. Renáta Bojničanová
Diskusia, Alvarado, Bojničanová, Turčány, Zambor (1)
Diskusia, Alvarado, Bojničanová, Turčány, Zambor (2)
Diskusia, Alvarado, Bojničanová, Turčány, Zambor (3)
Čítanie Proglasu v španielčine, doc. Alvarado