Kontakt

Kontakt

Riaditeľka ústavu:


prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Kontakt: vajickova(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 206

Vedecké tajomníčky:Mgr. Monika Turočeková, PhD. (RD)

Kontakt: turocekova(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 218

 

Sekretariát:

Mgr. Jana Bučková

janabuckova6(at)gmail.com

 
Sídlo


Ústav filologických štúdií

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Šoltésovej 4

811 08  Bratislava

Korešpondenčná adresa


Ústav filologických štúdií

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Račianska 59

813 34  Bratislava

<output></output>