Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Kontakt

Riaditeľka ústavu:

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Kontakt: vajickova(at)fedu.uniba.sk
+421 2 9015 9252

Vedecké tajomníčky:

Mgr. Monika Turočeková, PhD. (RD)
Kontakt: turocekova(at)fedu.uniba.sk

Mgr. Simona Tomášková, PhD.
Kontakt: tomaskova(at)fedu.uniba.sk

Sekretariát:

Mgr. Jana Kederová
buckova(at)fedu.uniba.sk

Sídlo:

Ústav filologických štúdií
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Šoltésovej 4
811 08  Bratislava

Korešpondenčná adresa:

Ústav filologických štúdií
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Račianska 59
813 34  Bratislava