Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Doktorandi ústavu

 

Didaktika cudzích jazykov a literatúr

Denné štúdium

Školiteľ

Mgr. Anna Fábová

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Mgr. Stanislav Kováč

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Mgr. Zuzana Marková

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Externé štúdium

Školiteľ

Mgr. Zuzana Tomčániová

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

PaedDr. Zuzana Vávrová

doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Románske jazyky a kultúry

Denné štúdium

Školiteľ

Mgr. Dana Nagyová

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

Témy dizertačných prác denných doktorandov

Mgr. Anna Fábová:
Produkcia textov vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka

Mgr. Zuzana Marková:
Celostná pedagogika v skorej výučbe cudzích jazykov

Mgr. Stanislav Kováč:
Perspektívy a možnosti stimulácie čitateľskej a literárnej gramotnosti v cudzom jazyku

Mgr. Dana Nagyová:
Ekvivalencia termínov vybraných historicko-kultúrnych francúzsko-slovenských vzťahov a ich didaktizácia v perspektíve CLIL

Aktivity doktorandov

Doktorandi ústavu aktívne participujú na vedeckovýskumnej, projektovej, publikačnej a organizačnej činnosti na katedrách ústavu.

K pravidelnej činnosti doktorandov patrí organizácia medzinárodnej konferencie doktorandov.