Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada časopisu

Predseda vedeckej rady – Head of Advisory Board 
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Hlavný redaktor – Editor in Chief
doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.
Výkonný redaktor – Editor
Mgr. Mária Dziviaková, PhD., Mgr. Simona Tomášková, PhD.
Vedecká rada – Advisory Board
doc. Dr. Salustio Alvarado Socastroprof. Dr. Coman Lupu
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
doc. György Domokos, PhD.prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.prof. Ruslan Saduov
prof. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
doc. PhDr. Ivica Kolenčáni Lenčová, PhD.prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc.
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.prof. PhDr. Nina Vietorová, Csc.
prof. Dr. Bodo Zelinsky