Vedecká rada časopisu

Predseda vedeckej rady – Head of Advisory Board 
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Hlavný redaktor – Editor in Chief
Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Výkonný redaktor – Editor
Mgr. Mária Dziviaková, PhD.
Vedecká rada – Advisory Board
doc. Dr. Salustio Alvarado Socastroprof. Dr. Coman Lupu
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
doc. György Domokos, PhD.prof. Ruslan Saduov
prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
prof. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc.
doc. PhDr. Ivica Kolenčáni Lenčová, PhD.prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.prof. PhDr. Nina Vietorová, Csc.
doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.prof. Dr. Bodo Zelinsky