Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Predseda vedeckej rady – Head of Advisory Board 
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Hlavný redaktor – Editor in Chief
doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.
Výkonný redaktor – Editor
Mgr. Mária Dziviaková, PhD., Mgr. Simona Tomášková, PhD.
Vedecká rada – Advisory Board
doc. Dr. Salustio Alvarado Socastrodoc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.doc. Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.
doc. György Domokos, PhD.doc. Tivadar Palágyi, PhD.
prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
prof. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.prof. Ruslan Saduov
doc. PhDr. Ivica Kolenčáni Lenčová, PhD.doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc.
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
prof. Dr. Coman Lupuprof. PhDr. Nina Vietorová, Csc.
prof. Dr. Bodo Zelinsky