Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká a redakčná rada

Predseda vedeckej rady – Head of Advisory Board 
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Hlavný redaktor – Editor in Chief
doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Výkonné redaktory – Editors
Mgr. Mária Dziviaková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta

Mgr. Simona Tomášková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Vedecká rada – Advisory Board
doc. Dr. Salustio Alvarado Socastro
Univerzita Complutense v Madride
Španielsko
doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
Slovenská akadémia vied
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
doc. Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
doc. György Domokos, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
doc. Tivadar Palágyi, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.
Slovenská akadémia vied
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Masarykova univerzita v Brne
prof. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
doc. PhDr. Ivica Kolenčáni Lenčová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
prof. PhDr. Nina Vietorová, Csc.
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
prof. Dr. Coman Lupu
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
prof. Dr. Bodo Zelinsky
Slavistický ústav Univerzity v Kolíne
Nemecko
doc. Mgr. Marilena Felicia Luţă Ţiprigan, PhD.
Univerzita v Bukurešti
Rumunsko
Redakčná rada – Editorial Board
Mgr. Eva Faithová, PhD.
Pedagogická fakulta UK
Katedra slovenského jazyka a literatúry
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Pedagogická fakulta UK
Katedra románskych jazykov a literatúr
Mgr. Kristína Hankerová. PhD.
Pedagogická fakulta UK
Katedra anglického jazyka a literatúry
Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Pedagogická fakulta UK
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Dr. Carola Heinrich, Dr. phil.
Pedagogická fakulta UK
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
PaedDr. Martina Šipošová, PhD.
Pedagogická fakulta UK
Katedra anglického jazyka a literatúry
Mgr. Tomáš Hlava, PhD.
Pedagogická fakulta UK
Katedra anglického jazyka a literatúry
Mgr. Radana Štrbáková, PhD.
Pedagogická fakulta UK
Katedra románskych jazykov a literatúr
Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.
Pedagogická fakulta UK
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Mgr. Zuzana Tóth, PhD.
Pedagogická fakulta UK
Katedra románskych jazykov a literatúr