Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Redakčná rada časopisu

Redakčná rada – Editorial Board   
doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.Mgr. Tomáš Hlava, PhD.
PhDr. Sylvia Brychová, CSc.Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.
Mgr. Eva Faithová, PhD.PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.Dr. Michele Paolini
M. A. Carola Heinrich, Dr. phil.PaedDr. Martina Šipošová, PhD.