Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Redakčná

Redakčná rada – Editorial Board   
Mgr. Eva Faithová, PhD.PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Mgr. Kristína Hankerová. PhD.Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Dr. Carola Heinrich, Dr. phil.PaedDr. Martina Šipošová, PhD.
Mgr. Tomáš Hlava, PhD.Mgr. Radana Štrbáková, PhD.
Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.Mgr. Zuzana Tóth, PhD.