Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Recenzné konanie

Recenzné konanie sa uskutočňuje prostredníctvom obojstranne anonymného recenzného konania (double-blind peer review) dvoma recenzentmi. Úroveň príspevkov posudzujú najmä členovia vedeckej rady, ako aj odborníci z iných pracovísk.

Formulár recenzného posudku

Review form