Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra románskych jazykov a literatúr
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 132
02/502 22 135
Miestnosť
S-136
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra románskych jazykov a literatúr
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 139
Miestnosť
S-156
Publikačná činnosť

doc. Győrgy Domokos, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra románskych jazykov a literatúr
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. Mag. phil. Beatriz Gómez-Pablos Calvo, Dr. phil.

Pedagogická fakulta UK, Katedra románskych jazykov a literatúr
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. dr. univ. Coman Lupu, Dr.

Pedagogická fakulta UK, Katedra románskych jazykov a literatúr
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 133
Miestnosť
S-143
Publikačná činnosť

PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra románskych jazykov a literatúr
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 138
Miestnosť
S-155
Publikačná činnosť

Michele Paolini, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra románskych jazykov a literatúr
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Radana Štrbáková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra románskych jazykov a literatúr
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 134
Miestnosť
S-144
Publikačná činnosť