Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PaedDr. Zuzana Valentovičová, PhD.

Publications / Zoznam publikačnej činnosti

2009 Valentovičová, Zuzana: Výučba talianskej gramatiky prostredníctvom talianskych piesní a ich textov. Jazykovedné a literárnovedné kolokvium 1. Bratislava : Z-F Lingua, 2009, S. 29

2010 Valentovičová, Zuzana: Výučba reálií Talianska prostredníctvom talianskych piesní a ich textov. Jazykovedné a didaktické kolokvium 2. Bratislava : Z-F Lingua, 2010, S. 104 

AED HLÁSNA, S. - VALENTOVIČOVÁ, Z.: Hodnotenie pracovnej spokojnosti učiteľov základných a stredných škôl v Slovenskej a Českej republike. In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XII. Bratislava : ZF LINGUA, 2012. s. 255-265. ISBN  978-80-89328-72-7

AED VALENTOVIČOVÁ, Z. - HLÁSNA, S.: Využitie didaktických hier v cudzojazyčnej edukácii vo voľnom čase. In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XII. Bratislava : ZF LINGUA, 2012. s. 83-103. ISBN  978-80-89328-72-7
BAA02 VALENTOVIČOVÁ, Z. – KRÁSNA, S.: Didaktické hry v cudzojazyčnej edukácii (nielen) vo voľnom čase.Brno: Tribun, 2014. 1 vydanie. 199 strán. ISBN 978-80-263-0719-8 

2013 Valentovičová, Zuzana: Zoo-fraseologismi nella lingua italaina e slovacca. In: Jazykovedné a literárnovedné kolokvium XIX. Bratislava : Z-F Lingua, 2013. s. 60. ISBN 978-80-89328-85-7