Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PERSONÁLNE OBSADENIE - PROFESORES - ENSEIGNANTS - INSEGNANTI

Vedúci katedry

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Tajomníčka katedry

PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Oddelenie španielskeho jazyka

Vedúca oddelenia španielskeho jazyka:

PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Členovia oddelenia:

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

doc. dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.

Mgr. Radana Štrbáková, PhD.

Oddelenie talianskeho jazyka

Vedúci oddelenia talianskeho jazyka:

prof Dr. György Domokos, PhD.

Členovia oddelenia:

Mgr. Alexandra Lenzi Kučmová, PhD.

Mgr. Zuzana Tóth, PhD.

Študijní poradcovia

PhDr. Mária Medveczká, PhD. (denné, externé)

Mgr. Alexandra Lenzi Kučmová, PhD. (denné, externé)

Katedrová rozvrhárka

PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Katedrová koordinátorka AIS2

 PhDr. Mária Medveczká, PhD. (denné)

Katedrová koordinátorka mobility Erasmus

Katedrový koordinátor praxí

pre študijne programy: 

- francúzsky jazyka a literatúra (v kombinácii),
- španielsky jazyk a literatúra (v kombinácii),
- taliansky jazyk a literatúra (v kombinácii)

doc. dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.

Koordinátor CEEPUS

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Interní doktorandi katedry

Mgr. Lenka Štangová 

Úspešne ukončení doktorandi

Mgr. Dana Kochlicová, PhD.

Mgr. Monika Barancová, PhD.

Dr. Michele Paolini, PhD.

Mgr. Nina Mocková, PhD.

Mgr. Iveta Dinžíková, PhD.