Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PERSONÁLNE OBSADENIE - PROFESORES - ENSEIGNANTS - INSEGNANTI

Vedúci katedry

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Tajomníčka katedry

PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Oddelenie francúzskeho jazyka

Vedúci oddelenia francúzskeho jazyka:

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Členovia oddelenia:

doc. Tivadár Palágyi, PhD.

Mgr. François Tricoire

Mgr. Radana Štrbáková, PhD.

Oddelenie talianskeho jazyka

Vedúci oddelenia talianskeho jazyka:

doc. Dr. György Domokos, PhD.

Členovia oddelenia:

Mgr. Alexandra Kučmová, PhD. (MD)

Mgr. Zuzana Tóth, PhD.

PaedDr. Zuzana Valentovičová, PhD.

Študijní poradcovia

PhDr. Mária Medveczká, PhD. (denné, externé)

Katedrová rozvrhárka

PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Katedrová koordinátorka AIS2

 PhDr. Mária Medveczká, PhD. (denné)

Katedrový koordinátor praxí

pre študijne programy: 

- francúzsky jazyka a literatúra (v kombinácii),
- španielsky jazyk a literatúra (v kombinácii),
- taliansky jazyk a literatúra (v kombinácii)

PaedDr. Zuzana Valentovičová, PhD.

Koordinátor CEEPUS

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Interní doktorandi katedry

Mgr. Dana Nagyová

Mgr. Lenka Štangová 


Úspešne ukončení doktorandi

Mgr. Monika Barancová, PhD.

Dr. Michele Paolini, PhD.

Mgr. Nina Mocková, PhD.

Mgr. Iveta Dinžíková, PhD.