Personálne obsadenie - Profesores - Enseignants - Insegnanti

Vedúci katedry

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Tajomníčka katedry

PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Garanti študijných programov

prof. Dr. Coman Lupu

doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

doc. dr. György Domokos, PhD.

Oddelenie francúzskeho jazyka

Vedúci oddelenia francúzskeho jazyka:

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Členovia oddelenia:

doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

Mgr. Philippe Nocquet

Mgr. Michele Paolini, PhD.

Oddelenie španielskeho jazyka

Vedúca oddelenia španielskeho jazyka:

PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Členovia oddelenia:

prof. Dr. Coman Lupu

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD. (vedecká pracovníčka)

Mgr. Radana Štrbáková, PhD. 

 

 

Oddelenie talianskeho jazyka

Vedúci oddelenia talianskeho jazyka:

doc. Dr. György Domokos, PhD.

Členovia oddelenia:

Mgr. Alexandra Kučmová, PhD. (MD)

dr. Michele Paolini, PhD.

Študijní poradcovia

PhDr. Mária Medveczká, PhD. (denné, externé)

Katedrová rozvrhárka

PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Katedrová koordinátorka AIS2

 

 

Katedrová koordinátorka externého štúdia

PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Katedrový koordinátor praxí

pre študijný odbor Francúzsky jazyka a literatúra a Španielsky jazyk a literatúra: doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

Koordinátor CEEPUS

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Interní doktorandi katedry

Mgr. Dana Nagyová


Úspešne ukončení doktorandi

Mgr. Monika Barancová, PhD.

Dr. Michele Paolini, PhD.

Mgr. Nina Mocková, PhD.

Mgr. Iveta Dinžíková, PhD.